Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor MO 2019

PZS, 23.11.2019 00.00
Zbor mladinskih odsekov 2019

torek, 26. november 2019, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 456

... je bil drugo soboto v novembru – 16. 11. 2019 – v Centru za zaščito in reševanje na Igu

Zbor se je začel ob 14ih, pred tem je potekala okrogla miza, ki je tokrat nosila naslov Akcije Mladinske komisije. Glavni namen je bil predstavitev vseh akcij, ki so ali pa naj bi se zvrstile v letih od 2007 do 2019 in iskanje rešitev za večjo udeležbo na njih. Pri tem smo želeli dobiti mnenja mladinskih odsekov ter njihove želje, potrebe in morebitne ideje za nove programe, ki bodo v pomoč mladim planincem in njihovim mentorjem.
Okrogla miza se je iz frontalne predstavitve oblikovala v konstruktiven pogovor, ki je uspel sestaviti nekaj dobrih zaključkov in konkretnih idej. Med drugim se je pokazala potreba po akcijah za srednje šole. Najbolj poznana je akcija Mladinski voditelj, želja pa je organizirati tudi nekaj bolj sproščenega - tabor za dijake.

Glavni odmor je bil namenjen kosilu. Med tem časom so začeli prihajati predstavniki mladinskih odsekov, ki se okrogle mize niso udeležili. Še preden bi me lahko začelo skrbeti, smo bili sklepčni in Zbor se je lahko začel brez večjih zakasnitev. Sledil je dnevnemu redu, ki je bil po objavi še nekoliko dopolnjen. Posodobljen je štel 11 točk in kljub temu, da se to sliši veliko, je celoten dogodek potekal zelo prijetno in gladko.

Že takoj na začetku nas je pozdravil predsednik PZS g. Jože Rovan, ki je v svojem govoru krasno povzel delo MK in izpostavil želje, za katere bi si želeli, da se uresničijo. Prva polovica točk je bila sicer namenjena predvsem poročanju odborov MK PZS o delu v preteklem letu. Odbor za delo z mladimi je zamenjal vodjo odbora: pokojnega Janka Miheva je zamenjala Urška Krek iz PD Piran. Na tem mestu bi se še enkrat rada zahvalila Janku za njegovo vloženo delo in čas, ki ga je namenil Mladinski komisiji in programu za mentorje.
Odbor sicer skrbi za nemoten potek tekmovanja Mladina in gore, izpopolnjevanja za mentorje in v letošnjem letu pilotno izveden tečaj za mentorje s prenovljenim predmetnikom. Odbor za orientacijo je uspešno zaključil prenovo obeh pravilnikov, speljal SPOT in se z najboljšimi tekmovalci udeležil BMUMOC - v Bosni ter tudi tam dosegel vrhunske rezultate. Pod okriljem Mladinske komisije so se uspešno zvrstile akcije: zimska šola, delovna akcija, nagradni tabor, mladinski voditelj, 4 izleti za študente in študentski tabor. Tečaj gibanja po zahtevnih poteh in seminar družabnosti nista bila izpeljana. Programski svet PUS Bavšica je uspešno podaljšal certifikat za družinam prijazno planinsko kočo, skrbel za redne investicije in vzdrževanje ter poleg že omenjene delovne akcije namenil čas obnovitvi planinskih poti v okolici Bavšice. Nazadnje sem predstavila še delo izvršnega odbora, delno finančno poročilo ter načrte za naslednje leto in leto za tem.

Drugi del zbora je bil namenjen podelitvi priznanj Mladina in gore. V letošnje letu smo podelili dve. Prvo je prejel mladinski odsek PD Idrija, ki si je s svojim dolgoletnim delom to vsekakor zaslužil ter Tomaž Stržinar iz PD Vrhnika, ki je za svoja mlada leta dobil za kar dve strani utemeljenih razlogov, zakaj bi bilo primerno, da to priznanje prejme in odnese domov. Oba prejemnika sta bila presenečena in vesela, da je njuno delo opazno na tako visoki ravni. Zbor se je zaključil s prigrizkom in sproščenim pogovorom vseh udeležencev.

Še enkrat bi se rada zahvalila za zaupanje in vse, ki vlagate svoj prostovoljni čas za delo z mladimi v planinstvu. Hvala za vsa mnenja in ideje, ki so bile izrečene na Zboru, pa tudi tiste pred in po njem. Želim, vam in nam, uspešno delo v tem letu, ki je pred nami.
Fotografije (Matjaž Dremelj), ki prikazujejo dogajanje so na Fb Mladinska komisija PZS >
Ana Suhadolnik, načelnica MK PZS
Fotografije Matjaž Dremelj
eXTReMe Tracker