Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Šteje edino zadovoljstvo

Gorenjski glas, 22.11.2019
Šteje edino zadovoljstvo

sobota, 23. november 2019, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 353

Gorenjski glas - Maša Likosar: Na slavnostni seji ob sedemdesetletnici PD Iskra Kranj so nekdanji in aktualni člani zaobjeli zgodovino ter predstavili bilten ...

Kranj - Tri leta po ustanovitvi Tovarne za finomehaniko in elektromehaniko Iskra Kranj, leta 1949 je peščica zagnancev v obratu električnih števcev ustanovila Planinsko društvo Iskra. Že leto kasneje je društvo prenehalo obstajati in Kranjčani so se začeli udeleževati izletov PD Kranj, z njegovo podporo so leta 1974 ustanovili planinsko sekcijo. Na prelomu tisočletja je nesoglasje s PD Kranj privedlo do ustanovitve samostojnega PD Iskra Kranj, ki jo beležijo 20. aprila leta 2000.

Društvo je do sodbe Vrhovnega sodišča RS leta 2016 upravljalo kočo oziroma planinski dom na Sv. Jakobu nad Preddvorom, ki so ga pred tridesetimi leti na pogorišču mežnarije zgradili njihovi člani. Kasneje so energijo usmerili v kočo na Čemšeniku, ki si jo skupaj z lastnikom, Komunalo Kranj, trudijo čim bolj okoljevarstveno urediti. Najpomembnejši simbol, čigar izgradnja je bila temelj, na katerem je zraslo PD Iskra Kranj, pa je Bivak v Kočni.
Ob jubileju društva sta njihova častna člana Janez Drašler in Jože Oštrek napisala in slikovno oblikovala Bilten o omenjenem bivaku. »Članstvo se v društvu povečuje, trenutno jih štejemo nekaj manj kot dvesto. Naši tradicionalni izleti, ki so z letošnjim letom tudi tematsko obarvani, so vedno bolj obiskani. Zadovoljstvo naših članov je edino, kar šteje, a ker nam leta ne prizanašajo in nam postajajo nekatere poti prestrme, se trudimo v naše vrste privabiti čim več mladih, zato smo ustanovili Mladinski odsek, ki že strumno koraka proti vršacem,« je povedala predsednica društva Rozalija Rajgelj.

Društvo je Marjanu Ručigaju ob tej priložnosti podelilo priznanje častnega člana PD Iskra Kranj. »Ručigaj sodi med tiste, ki so postavili temelje novejšemu društvu. Vrsto let je skrbel za izobraževanje, ki je žal z njegovim odhodom zamrlo. Pohodnike, planince in gornike j e treba naučiti pravilnega ravnanja v gorah, zato upamo, da bomo dobili njegovega naslednika,« je pojasnila Rajgljeva.
Za uspešno delo in prispevek k razvoju slovenskega planinstva ob sedemdesetletnici je podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen PD Iskra Kranj izročil jubilejno listino.

eXTReMe Tracker