Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Naziv

JZ TNP, 03.06.2019
NAZIV AMBASADOR BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE PREJELA JANEZ BIZJAK IN KLEMEN LANGUS

 

sreda, 5. junij 2019, ob 05:26, Urednik G-L, ogledov: 367

Ambasador biosfernega območja Julijske Alpe prejela Janez Bizjak in Klemen Langus

Javni zavod Triglavski narodni park je v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja podelil prvi plaketi Ambasador biosfernega območja Julijske Alpe UNESCO MaB, ki sta jo za podporo programu MaB – Človek in biosfera prejela Janez Bizjak in Klemen Langus.
Podelitev je bila 30. maja v sklopu dogodka Narava – izziv vseživljenjskega učenja v sodelovanju Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in Javnega zavoda Triglavski narodni park v okviru projekta sodelovanja Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – LAS Dolina Soče.

Biosferno območje Julijske Alpe se je v program UNESCO Človek in biosfera (»Man and the Biosphere Programme« ali s kratico MAB) kot prvo v Sloveniji vključilo leta 2003. Območje obsega deset občin: Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica, upravljavec pa je Javni zavod Triglavski narodni park.
Skupni cilj območja je vzpostaviti destinacijo, ki temelji na trajnostnem razvoju in vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

Velik doprinos k podpori programa MAB – Človek in biosfera imata Janez Bizjak in Klemen Langus, zato sta na srečanju strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, ki vključujejo programe trajnostnega razvoja, prejela plaketo Ambasador biosfernega območja Julijske Alpe. Plaketo sta nagrajencema podelili predsednica nacionalnega odbora MAB – Človek in biosfera dr. Gordana Beltram z Ministrstva za okolje in prostor in Majda Odar, vodja informacijsko izobraževalne službe v Triglavskem narodnem parku.

Kot je zapisano v utemeljitvi za pridobitev naziva, je Janez Bizjak prejel plaketo za nesebično razdajanje znanja in vedenja vrhunskega poznavanja Alp in človeka v Alpah, dolgoletno delovanje na področju naravovarstva, etnologije, zgodovine in arheologije gorskega sveta, daljnosežne vizije zagotovitve naziva Biosferno območje Julijske Alpe v okviru programa UNESCO Človek in biosfera in spoštovanja narave in kulturne dediščine ter ohranjanja le-teh v najširšem smislu. Klemen Langus pa je bil za Ambasadorja biosfernega območja Julijske Alpe izbran zaradi vztrajnosti in trme na področju uvajanja trajnostnega razvoja na področju turizma, kmetijstva in mobilnosti v Bohinju, povezovanja deležnikov na področju razvoja trajnostnega turizma v Julijskih Alpah, in prav tako zaradi spoštovanja narave in kulturne dediščine ter ohranjanja le-teh v najširšem smislu.

V razpravi o naravi in izzivih vseživljenjskega učenja so sodelovali dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj in Anton Komat. Direktorica Mlekarne Planika Anka Lipušček Miklavič in vodja enote za okolje in prostor na Posoškem razvojnem centru Miro Kristan pa sta predstavila trajnostne prakse iz Zgornjega Posočja v povezavi s soodvisnostjo in odgovornostjo do oziroma okolja.

Evropski teden trajnostnega razvoja je vseevropska pobuda za spodbujanje in prepoznavanje dejavnosti, projektov in dogodkov, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Letošnji Evropski teden trajnostnega razvoja, ki poteka od 30. maja do 5. junija, je namenjen tudi ozaveščanju o Agendi 2030 - dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in prihodnje generacije. Ta dokument je 25. septembra 2015 sprejel Vrh Organizacije združenih narodov (OZN) o trajnostnem razvoju. Agenda 2030 povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta s 17 cilji trajnostnega razvoja, ki jih bodo vse države skupaj skušale doseči do leta 2030.

Javni zavod Triglavski narodni park  

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker