Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Parki Dinaridov

TNP, 20.05.2019
Narava nas povezuje – razstava o parkih Dinaridov v info mestih Triglavskega narodnega parka

• Mreža Parki Dinaridov 

•  Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

• Evropski dan parkov 

• Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

torek, 21. maj 2019, ob 05:27, Franci Savenc, ogledov: 589

Razstava Narava nas povezuje - Parki Dinaridov z izjemnimi fotografijami zavarovanih območij od Slovenije do Albanije in Makedonije ...

... je z uradnim odprtjem v Bohinju 17. maja 2019 do konca avgusta na ogled tudi v Centru TNP Bohinj.

Triglavski narodni park se s postavitvijo razstave po informacijskih mestih parka pridružuje obeleževanju Evropskega dneva parkov in Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti.
Obiskovalci si bodo razstavo lahko ogledali v vseh informacijskih mestih Triglavskega narodnega parka in sicer v poleg že omenjenem Centru TNP Bohinj še v Infocentru Triglavska roža Bled (uradno odprtje 22. maja 2019), Domu Trenta, Zeleni hiši TIC Kobarid in Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Namen razstave je predstaviti naravne vrednote in kulturne znamenitosti zavarovanih območij, pomen zavarovanih območij ter koristi varovanja le teh za lokalne prebivalce ter ljudi, ki živijo v širši regiji. Sporočilo razstave je, da narava ne pozna meja ter da nas narava tudi povezuje - od sodelovanje med zavarovanimi območji, tako slovenskimi kot širše v dinarski regiji, do povezovanje človeka in narave. Pri pripravi in izvedbi razstave, ki jo je koordiniral Krajinski Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, WWF Adria in Mrežo parki Dinaridov, je sodelovalo 13 slovenskih zavarovanih območij ter 58 zavarovanih območij iz širše dinarske regije. Predhodno je bila razstava na ogled na Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli v Ljubljani.

Podobno kot Slovenija se tudi države dinarskega loka lahko pohvalijo z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in veliko krajinsko pestrostjo. Prizadevanja za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo na tem območju že dolgo zgodovino. Od prvih pobud iz začetka 20. stoletja se je ideja in potreba za njihovo ohranjanje razvijala vse do zadnjih desetletij, ko je postala ena od poti oblikovanja trajnostnega razvoja družbe.

Mrežo Parki Dinaridov sestavlja 92 zavarovanih območij v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, Kosovem, v Makedoniji, Sloveniji in Srbiji. Ustanovljena je bila leta 2014 na pobudo in s pomočjo Svetovnega sklada za naravo (WWF) v Podgorici, kjer ima mreža tudi sedež. Cilji mreže so s sodelovanjem krepiti skupne interese varstva narave in trajnostnega razvoja, izboljšati sodelovanje med zavarovanimi območji ter prenašati dobre prakse upravljanja zavarovanih območij.

Triglavski narodni park bo v prihodnjih dneh Evropski dan parkov in Mednarodni dan biotske raznovrstnosti obeležil še skupaj z osnovnošolci iz neposredne okolice parka in sosednjih narodnih parkov iz Avstrije, Hrvaške in Italije s tradicionalnim Belarjevim naravoslovnim dnevom.
Za več kot 500 otrok bo 22. in 23. maja 2019 pripravil pohod s skritimi pismi po Soški poti od Koče pri izviru Soče do Informacijskega središča TNP Dom Trenta in z ogledom botaničnega vrta Juliana, kar vsako leto omogoči Prirodoslovni muzej Slovenije.

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker