Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Pod Gradiško turo

KPP PZS, 11.04.2019 13:45
Prvo letošnje obnovitveno usposabljanje markacistov pod Gradiško turo


PZS, 01.04.2019
Zbor markacistov 2019

22. marca je Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu gostil zbor Komisije za planinske poti PZS.
Pred zborom so načelniki markacistov lahko prisluhnili načelniku KPP, Bogdanu Seligerju, ki je vodil delavnico namenjeno prav njim. Zbralo se je 69 delegatov, ki so zbor lahko pričeli z 51 % prisotnostjo. Po predvidenem dnevnem redu so potrdili poročilo o delu Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije v letu 2018 in podrobni program dela za leto 2019.
Seznanjeni so se tudi s predvidenim novim geografskim informacijskim sistemom, ki bo osnova za nadgradnjo z digitalnimi orodji za poročanje in delo markacistov.

S prisotnostjo na zboru je markaciste počastil tudi predsednik PZS, Jože Rovan, ki je markaciste seznanil s plani predsedstva vezanimi na njihovo delo in povedal veliko spodbudnega.

ponedeljek, 22. april 2019, ob 05:27, Franci Savenc, ogledov: 317

je bilo v soboto, 30. marca, prvo letošnje obnovitveno usposabljanje za podaljšanje licence ... | Zbor markacistov 2019 | Odstranjevanje ...

... ki se ga je udeležilo 26 markacistov in štirje inštruktorji.

Po tem, ko smo se zjutraj zbrali kampu Tura nad Vipavo, je sledil pozdrav vodje usposabljanja, Boštjana Gortnarja, nato pa se je pričel program po začrtanem urniku.

Najprej smo prisluhnili predavanju zdravnice, katera nam je približala oz. osvežila znanje s področja nudenja prve pomoči, katerih osnove moramo markacisti, ki svoje delo opravljamo pretežno na terenu, na prostem, vsekakor poznati. Po teoretičnem delu je sledil prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Udeleženci usposabljanja in inštruktorji smo preverili poznavanje pravilnega pristopa k temeljnim postopkom oživljanja (masaža srca in umetno dihanj) in rokovanja z defibrilatorjem. Obnovili smo tudi znanje s področja izvajanja imobilizacije udov in zaustavljanja krvavitev s kompresijskimi obvezami.

V drugem delu je inštruktor Alojz Pirnat opozoril na pravilne in nepravilne oznake za označevanje planinskih poti, podkrepljene s slikovnim gradivom, in na postavitev drogov za usmerjevalne table. Manjkala ni niti razprava o dvonamenskih poteh, po katerih svojo rekreativno dejavnost izvajajo tako planinci kot tudi kolesarji.

Inštruktor Boštjan Gortnar spregovoril o podrobnostih vseh treh kategorij (A, B in C), v katere smo lahko uvrščeni markacisti glede na zahtevnost dela in pristojnosti odločanja. Sledila je razprava glede aktualne problematike, s katero se srečujemo markacisti pri svojem delu.
Dejan Černilogar  

PZS, 13.04.2019: Odstranjevanje drevesne zarasti na Pohorju

Pohorje se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in neustrezno kmetijsko rabo (intenzivno) na drugi strani. Na projektnem podobmočju Pohorje se zaradi izboljšanja stanja in zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja travišč v ta namen začelo odstranjevati zarast na območju Planinke (neposredna bližina Lovrenških jezer), Mulejevega vrha, Ostruščice, Kraguljišča in Klopnega vrha.

Dela se izvajajo deloma tudi na območju planinskih poti, zato bodo posamezni odseki v krajših časovnih obdobjih zaprti zaradi varnosti pri delu. Prav tako so se zaradi izboljšanja stanja in zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja travišč pričela izvajati dela ruvanja in mulčenja panjev s primerno tehnologijo konec meseca avgusta 2018 v neposredni bližini Rogle (Ostruščica) in na Volovici. Obiskovalce obveščamo, da naj bodo pozorni na dela, ki se odvijajo neposredno ob pohodnih poteh (relacija Rogla - Lovrenška jezera in relacija Rogla - Mislinja.

Na posameznih odsekih planinskih poti se vrši (in se bo tudi v prihodnje) transport lesa in sečnih ostankov ter izvoz drevesnih panjev. Lokacije planinskih poti, kjer se bo v prihodnje transportiralo panje in drevesno zarast (hlodovina, sečni ostanki) so: Jezerski vrh, Javorič - Planinka, Mulejev vrh, Ostruščica, Kraguljišče, Turn, Volovica, Obrolovo, Trije žeblji. Po zaključenih delih na posameznih lokacijah bodo planinske poti vzpostavljene v prvotno stanje (sanirane) s strani izvajalcev del.

Izvajanje del se vrši večinoma na kmetijskih površinah, ki so se v preteklosti zarastle predvsem zaradi opuščanja kmetijske rabe. V nadaljevanju se namerava odstranjevati zarast in drevesne panje tudi na ostalih delih zahodnega (ovršne lege med Roglo in Ribniškim oz. Jezerskim vrhom) in osrednjega Pohorja (Klopni vrh, Trije žeblji in Obrolovo). Območje odstranjevanja zarasti in drevesnih panjev je v večini v lasti Republike Slovenije ter delno tudi v zasebni lasti. Dela bodo predvidoma potekala do konca leta 2019.

eXTReMe Tracker