Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Volilni občni zbor

DGRS Kamnik, 14.04.2019
Volilni občni zbor DGRS Kamnik 2019


Kamničan-ka št. 7, 05.04.2019
Gorski reševalci postali lastniki zemljišča


torek, 16. april 2019, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 329

Društva Gorske reševalne službe Kamnik je bil v četrtek, 28. marca 2019, ob 19. uri v novih prostorih društva na Fužinah 74

Udeležilo se ga je 35 članov z glasovalno pravico od skupaj 46.

Po uvodnem pozdravu udeležencev zbora in gostov – župana Občine Kamnik Mateja Slaparja, predsednika Gorske reševalne zveze Slovenije Janeza Rozmana, Dušana Papeža, Miha Peternela iz DGRS Ljubljana, predstavnikov planinskih društev Kamnik, Mengeš, Domžale, Bajtar in izvolitvi delovnega predsedstva, je predsednik društva Srečo Podbevšek podelil priznanja GRZS:
Matjažu Šerkeziju zlato, Jerneju Lanišku srebrno ter Marjani Hostnik in Primožu Hostniku bronasto.
Miro Štebe, Miro Šušteršič, Janez Šušteršič so priznanje za življensko delo prejeli na zboru reševalcev na Igu, Cene Grilj pa je tam prejel najvišje priznanje GRZS Svečano listino.
Poleg priznanj, ki jih podeljuje GRZS, so gorski reševalci tudi med prejemniki priznanj Civilne zaščite: bronasto znak prejel Srečo Podbevšek.

V veliko veselje in ponos članov društva je sledil protokol podpisa pogodbe med DGRS Kamnik in SMJ Tehnika d. o. o., ki je lastnik zemljiča, na katerem ima društvo sedanje prostore. DGRS Kamnik je tako postalo lastnik stavbe (bivše skladišče smodnika) in zemljišča, na katerem stavba stoji.

Nadaljevanje občnega zbora je vodil predsedujoči delovnega predsedstva Matjaž Šerkezi ter povabil predsednika Podbevška, da predstavi delo DGRS Kamnik v letu 2018, ki je bilo podobno obremenjeno z reševalnim delom (33 intervencij) kot leto poprej (35). Žal so gorski reševalci med 35 ponesrečenimi v dolino prinesli tudi dve preminuli osebi. Društvo je v letu 2018 štelo 60 članov, poleg 37 članov z licenco še 8 častnih članov, 8 izrednih članov in 2 pripravnika, ki so poleg reševalne dejavnosti sodelovali tudi pri različnih vrstah usposabljanj (zimsko, letno, usposabljanje pripravnikov, usposabljanje modula A za letenje s helikopterjem, tečaj varne hoje v zimskih razmerah, in specialistična usposabljanja pri komisijah GRZS za inštruktorje, reševalce letalce, vodnike reševalnih psov). Poleg rednih dejavnosti so gorski reševalci sodelovali pri preventivnih dejavnostih, dežurstvih na prireditvah, predstavitvah dejavnosti, dežurstvih v helikopterski ekipi na letališču Brnik, ...
Člani DGRS Kamnik so sodelovali tudi v organih GRZS, dobro sodelovanje pa je bilo tudi z Občino Kamnik, CZ Kamnik, Upravo RS za zaščito in reševanje, Regijskim centrom za obveščanje, Policijsko postajo Kamnik, Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik, družbo Velika planina d. o. o. in ostalimi občinami, ki jih za reševanje pokriva DGRS Kamnik. Tradicionalno pa dobro ostaja seveda sodelovanje s PD Kamnik in ostalimi planinskimi ter gasilskimi društvi v okolici.
Udeležili so se tudi mednarodne vaje z reševalci, okoljevarstveniki in kinologi v okviru projekta ALPDIRIS v Italiji ter sosednjim planincem v nesreči posodili stari bivak z Velikih podov za začasno uporabo in zasilno zavetje na Korošici. Poleti so obiskali kolege reševalce v Dolomitih ter si ogledali njihove prostore in način dela v kraju Edolo in ugotovili, da so povsod podobni izzivi ter si izmenjali številne dobre informacije in ideje.
Posebej pa je leto 2018 zaznamovala selitev društva v nove prostore konec leta ter aktivnosti, ki so glede tega potekale vse leto.

V nadaljevanju so sledili finančno poročilo DGRS Kamnik za leto 2019 predsednika Podbevška, poročilo gospodarja Boštjana Porštnarja, poročili o zavetišču Velika Planina in vozilih je podal Matjaž Ravnikar, poročilo nadzornega odbora predsednik NO Franci Vrankar, poročilo disciplinske komisije pa v imenu predsednika Ceneta Griljca Srečo Podbevšek, ki so bila po času namenjenem za razpravo tudi potrjena.

Letošnji občni zbor je bil tudi volilni in gorski reševalci so za svoje vodstvo ponovno izbrali Sreča Podbevška za predsednika DGRS Kamnik, Mateja Bizjaka in Simona Kurinčiča kot podpredsednika, člani upravnega odbora so še Marjana Hostnik, Boštjan Borštnar, Jernej Lanišek in tajnica Irena Mušič Habjan.
Člani nadzornega odbora so Aleš Hočevar, Primož Lavrič in Franci Vrankar, člani disciplinske komisije pa Cene Griljc, Vladimir Habjan, Janez Podjed, Marjan Kregar, Miro Šušteršič in Tadej Trobevšek.

Sledila je predstavitev plana dela za leto 2019 predsednika Podbevška, ki se bistveno ne razlikuje od dela, ki ga je društvo izvajalo v preteklem letu, prav tako tudi finančno poročilo; oba sta bila tudi potrjena.
Društvo v zadnjih letih postopno skrbi za pomlajevanje in v svoje vrste povabi mlade alpiniste in alpinistke. Tako je Dejan Kuserbanj zaključil svoje usposabljanje in postal član DGRS Kamnik, pripravniki pa so postali: Boris Bodlaj, Janez Kosirnik in Matej Ogorevc.

Da je bilo društvo v letu 2018 uspešno so pritrdili tudi gostje, ki so se DGRS Kamnik zahvalili za dobro sodelovanje, trud in varno delo. Posebej so izpostavili ter čestitali društvu za nove prostore in svojo pripravljenost za pomoč pri dokončni ureditvi prostorov in zemljišč za normalno izvajanje gorske reševalne dejavnosti.

Irena Mušič Habjan
Foto: Bojan Pollak, Irena MUšič Habjan
Prispevek je bil objavljen tudi v reviji Kamničanka.

eXTReMe Tracker