Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Peričnikoma vzeli mero

nedelja, 13. januar 2019, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1509

Facebook - Gregor Kofler: Nove točne višine obeh slapov Peričnika

»Peričnik ima vsakokrat drugačen, a vedno lep obraz,!« je prepričana doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren.

Tudi zato sta, s somentorjem, izr. prof. dr. Tomažem Ambrožičem, zlahka navdušila za magistrski nalogi, »Meritve slapov Peričnika«, študenta. Nino Stajnko dipl. inž. geodezije in njenega kolega, Jana Kokalja, dipl. inž. geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Decembra so v dveh dnevih, s posebno občutljivimi napravami, instrumenti, določili do milimetra natančno štiri točke pod osrednjim in tri točke nad slapom Peričnik.

Prvi, ki ga je izmeril je bil dovški župnik Jakob Aljaž. Letos mineva 130 let, kar je prišel na Dovje. Na obvestilni tabli ob cesti, z opisom te naravne znamenitosti piše, da je osrednji slap visok 52 m, manjši nad njim pa 18 metrov. Aljaž je svoja opažanja in meritve, ki jih je naredil z vodnikom Požgancem in cerkovnikom Lojzetom, opisal v Planinskem Vestniku. Vsi trije so pred 84 leti popravili Peričnikovo, takrat s skalami zasuto korito. Preusmerili so slap bolj v desno in na del zabetoniranega, nekdanjega korita, »vrezali« v svež beton tudi letnico preusmeritve.

Zdaj je dokončno izmerjeno, da je višinska razlika spodnjega slapu 49,13 m, zgornjega pa 15,37 m. Oba mentorja sta se potrudila in poslala razlago poti do rezultatov merjenja. V geodeziji uporabljalo GNSS merske tehnike že tri desetletja. Pri navigaciji si pomagajo z navigacijskimi satelitskimi sistemi, ki jih zagotavljajo ameriški, evropski, ruski in kitajski sateliti, vsak na svoji tirnici.

Peričnika sta se študenta in mentorja lotili s štirimi geodetskimi inštrumenti GNSS in naknadno obdelavo opazovanj pod obema slapovoma. Pri tem so, zaradi zaprtosti za sprejem satelitskih signalov, uporabili za terestične meritve elektronski tahimeter in precizne prizme. Vse to jim je omogočilo še boljšo kakovost geodetskih izmer kot z GNSS.

Mentorica je dodala, da so med meritvami merili še zračni tlak, temperaturo in vlažnost.

»Pripravljena je koordinatna osnova, zato bo naslednje merjenje, določitev višinske razlike zgornjega slapu, ne bo več tako velik zalogaj, kot je bilo merjenje spodnjega slapu,« doda doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren. Z meritvami bodo nadaljevali tudi pozimi, ko bo slap zaledenel.

Zagotovo bosta ponosna na magistrski nalogi tudi oba študenta, Nina in Jan. Zagotovo bodo še kje citirali njune izmere in ugotovitve.

Peričnik je slap in potok. Dovški župnik Jakob Aljaž je prosil kolega Fran Saleškega Finžgarja, naj mu uglasbi pesem o Peričniku. Leta 1900 je bila objavljena v Slovenski pesmarici. Začne se;

»Svobodno kipiš čez prepade, svobodno čez skalne sklade, kipi in vrši tvoja pena, da trese pod tabo se stena. Peričnik, svoboden si, sin slovenskih planin….«

Je zagotovo med največkrat fotografiranimi slapovi. Le malo jih je, ki se lahko pohvalijo, da so ga pozimi tudi preplezali. Tudi sam sem njegov »vernik«. Tudi takrat, ko se njegov pretok poveča v neizmerljivo moč, ki premika cele skalne bloke na mestu, kjer zgrmi v lijak.

Zato je potrebna previdnost, pozimi primerna oprema, saj posamezni, odlomljeni deli ledu nekontrolirano zdrvijo iz zgornjega čez spodnji slap. Včeraj sem bil pod Peričnikom verjetno eden redkih z derezami….

Tisti, ki bi ga radi videli v polnem, pomladnem razkošju, z glasbeno, Avsenikovo spremljavo, pojdite na Youtube. Avtor, @Jani Kolman ga je z dronom najlepše portretiral.

Ne verjamete, poglejte.


Facebook, 14.01.2019 17:22

eXTReMe Tracker