Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor predstavnikov

 28.11.18

 

četrtek, 29. november 2018, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 552

... vodniških odsekov 2018 - Po 14. strokovnem posvetu Gore in varnost - Priznanja 16 vodnikom

Zbor je otvoril načelnik Vodniške komisije Franc Gričar, ki je podal predlog delovnega predsedstva, ki ga je v nadaljevanju vodil Jože Bobovnik.
Sledila je podelitev priznanj častni vodnik PZS. Letos je omenjeno priznanje prejelo kar 16 vodnikov, in sicer: Anton Progar, Franc Kadiš, Jože Drab, Ivan Borovnik, Zlatka Gajšek, Antun Mlinarević, Leon Vrhovšek, Jurij Nabergoj, Oton Naglost, Vladimir Čanžek, Silvo Črepinšek, Elka Grilc, Janez Levstik, Anton Svenšek, Aleš Peršolja in Borut Peršolja. Iskrene čestitke vsem!

Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, sprejem Poslovnika o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD ter poročila o delu Vodniške komisije ter strokovnih odborov. Člani Vodniške komisije so v preteklem letu namenili večino časa aktivnostim za načrtovanje ter izvajanje usposabljanj VPZS, se udeleževali preventivnih akcij v sodelovanju s Slovensko policijo ter Gorsko reševalno zvezo Slovenije. V oktobru je bilo izvedeno usklajevanje inštruktorjev planinske vzgoje v Kamniški Bistrici. Strokovni odbor za usposabljanje pa je med drugim podal podatek, da je bilo v letu 2018 na tečajih za kategoriji A in D 84 udeležencev, na izpopolnjevanjih (v snežnih in kopnih razmerah) pa kar 481 udeležencev. Sledila je razprava, ki se je večino časa zadržala pri finančnem poročilu ter predlogu za uvedbo zdravniškega potrdila za vse nove udeležence tečajev. Čas v nadaljevanju je bil namenjen predstavitvi in razpravi na temo novega Zakona o športu ter vplivu le-tega na programe strokovnih usposabljanj, ki jih izvaja PZS.

Letos je med drugim tudi volilno leto. Novo vodstvo je dobila tudi Vodniška komisija. Načelnik še naprej ostaja Franc Gričar (PD Zagorje), izvoljeni člani IO pa so:
Jožef Bobovnik, PD Fram
Doroteja Bokavšek, PD Ptuj
Franc Kemperle, PD Kamnik
Matej Kocbek, PD Krka Novo mesto
Boris Madon, PD Žirovnica
Katja Žagar, PD Valentin Stanič Kanal

Preden so bili objavljeni rezultati volitev, je delovanje odbora Planinstvo za invalide v letošnjem letu predstavil Jurček Nowakk.

V nadaljevanju je Franc Gričar predstavil programa dela in finančni načrt VK PZS za leto 2019 ter okvirni programa dela za leto 2020. Sledila je točka razno.
Zbor se je zaključil ob 16.25.
Vir: PZS.si 
Foto: Jakob Lekše, Miha Pavšek
 
eXTReMe Tracker