Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Korita

MOJA GORSKA POT SKOZI ČAS - seznam gora, planinskih koč, bivakov ... s prvimi pristopi, razvrščenimi po nazivu, nadmorski višini, dnevu obiska in času pristopa
========== Arhiv: Bohinj ==========

Video: Korita

Korita reke Save ...Ustje reke se že ob vstopu v sotesko Korita zoži in se ne spreminja do izstopa, ko preide v široko rečno strugo ... ... na Ribčevem LazuDokaj globoka struga pričara obiskovalcu številne izbrušene podobe, ki so jih skozi čas izoblikovali divji tokovi ob večjem deževju ...
četrtek, 2. avgust 2018, ob 05:29, Janez Pikon, ogledov: 1027

Omeniti velja pritrjeno jekleno brv z dvoje ročnih, tudi jeklenih opornic za bolj varen prehod, ki jo je postavil domačin in lastnik, ta omogoča dokaj gibljivo in obenem adrenalinsko prehodno brv preko struge Korit, odkoder je predstavljeno tudi nekaj fotografij ...Janez Pikon: Slikovita soteska z ozko strugo ob močnem deževju omejuje pretok močnih tokov iz Bohinjskega jezera, reke Jezernice in potoka Mostnice.

Strugo si je Sava Bohinjka vrezala med pobočje gora in travnikov po Spodnji bohinjski dolini, ki se napaja iz Bohinjskega jezera, reke Jezernice, potoka Mostnice in številnimi studenci, ter hudourniki s pritoki. Ob cerkvi Sveti Janez in pod znamenitim mostom se pritok iz Bohinjskega jezera in reke Jezernice po sotočju potoka Mostnice s kratko, a slikovito in ozko sotesko Korita, prebije skozi skalnato pobočje, severno ob Ribčevem Lazu.

Strugo si je Sava Bohinjka vrezala med pobočje gora in travnikov po Spodnji bohinjski dolini, ki se napaja iz Bohinjskega jezera, reke Jezernice, potoka Mostnice in številnimi studenci, ter hudourniki s pritoki ...Ob cerkvi Sveti Janez in pod znamenitim mostom se pritok iz Bohinjskega jezera po sotočju potoka Mostnice s kratko, a slikovito in ozko sotesko Korita, prebije skozi skalnato pobočje, severno ob Ribčevem Lazu ...Nižja rečna struga dovoli dokaj varen pristop z južne strani po gladko izbrušenih skalah do slikovite obale Korit ...Omeniti velja pritrjeno jekleno brv z dvoje ročnih, tudi jeklenih opornic za bolj varen prehod, ki jo je postavil domačin in lastnik, ta omogoča dokaj gibljivo in obenem adrenalinsko prehodno brv preko struge Korit, odkoder je predstavljeno tudi nekaj fotografij ...Južna in višja, ter bolj strma obala Korit so manj prehodna, saj skalnati predeli ne dovolijo lažjih prehodov preko izpostavljenih brežin, razen varnih in močno shojenih stezic višje v pobočju ...

Močno deževje v Julijskih Alpah poviša gladino Bohinjskega jezera, reka Jezernica je zelo kratka reka, verjetno tudi edina ali ena redkih rek, ki teče v obe smeri. Namreč ob močnejših nalivih ozka Korita, kot tudi potok Mostnica naraste tako močno, da zaradi prenapolnjene struge reko Jezernico potiska nazaj v jezero. Pojav je viden ob večjih nalivih, najlepše pa kar z mostu pri cerkvi Sveti Janez na Ribčevem Lazu.

Nasprotni breg, torej severni pristop je nekoliko težji, saj ne dovoljuje zaradi poraščenosti in strmih prehodov, približevati se izbrušenim, vendar nekoliko nižjim pečinam ...Ustje reke se že ob vstopu v sotesko Korita zoži in se ne spreminja do izstopa, ko preide v široko rečno strugo ...Stezica vodi po severni brežini do najlažje dostopnega predela obale na sredini soteske, kamor se dokaj varno da pristopiti rečni strugi ...Stezica vodi po severni brežini do najlažje dostopnega predela obale na sredini soteske, kamor se dokaj varno da pristopiti rečni strugi, ko pa reka prestopi bregove, pristop ni možen do soteske Korita ...Dokaj globoka struga pričara obiskovalcu številne izbrušene podobe, ki so jih skozi čas izoblikovali divji tokovi ob večjem deževju ...

Nižja rečna struga dovoli dokaj varen pristop z južne strani po gladko izbrušenih skalah do slikovite obale Korit. Dokaj globoka struga pričara obiskovalcu številne izbrušene podobe, ki so jih skozi čas izoblikovali divji tokovi ob večjem deževju. Južna in višja, ter bolj strma obala Korit so manj prehodna, saj skalnati predeli ne dovolijo lažjih prehodov preko izpostavljenih brežin, razen varnih in močno shojenih stezic višje v pobočju. Omeniti velja pritrjeno jekleno brv z dvoje ročnih, tudi jeklenih opornic za bolj varen prehod, ki jo je postavil domačin in lastnik, ta omogoča dokaj gibljivo in obenem adrenalinsko prehodno brv preko struge Korit, odkoder je predstavljeno tudi nekaj fotografij.

Nasprotni breg, torej severni pristop je nekoliko težji, saj ne dovoljuje zaradi poraščenosti in strmih prehodov, približevati se izbrušenim, vendar nekoliko nižjim pečinam. Ustje reke se že ob vstopu v sotesko Korita zoži in se ne spreminja do izstopa, ko preide v široko rečno strugo. Stezica vodi po severni brežini do najlažje dostopnega predela obale na sredini soteske, kamor se dokaj varno da pristopiti rečni strugi, ko pa reka prestopi bregove, pristop ni možen do soteske Korita.

Janez Pikon

Oznake: FOT
eXTReMe Tracker