Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinska

  05.06.2018
Planinska pot v smeri Gozda že prehodna

 

petek, 8. junij 2018, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 500

Gorenjski glas - Suzana P. Kovačič: ... pot v smeri Gozda že prehodna

Poškodovana je bila planinska pot, ki poteka iz Tržiča od Kranjske ceste (od plazu) po Pristavški cesti v smeri Gozda. Torej ena od smeri, ki se potem priključijo planinski poti na priljubljeno Kriško goro. Na Zavodu za gozdove opozarjajo, da ima gospodarjenje z gozdom prednost pred turizmom in rekreacijo.

Tržič - Kot je pred nekaj dnevi povedal načelnik markacistov pri Planinskem društvu Tržič Janez Piskar, so bile v državnem gozdu narejene nove vlake, s podrtimi drevesi je izginilo tudi okrog dvajset markacij, ki označujejo planinsko pot, ki poteka iz Tržiča od Kranjske ceste (od plazu) po Pristavški cesti v smeri Gozda. Nedavna večja medijska objava je očitno botrovala temu, da je izvajalec vlako že saniral, meni Piskar, in markacisti so takoj zatem poškodovani del planinske poti na novo markirali. »Planinska pot je prehodna, je pa na določenih mestih po dežju še vedno blatna,« je še dejal Piskar, v razmislek pa dal, da bi o načrtovanih posegih v gozdu, kjer so planinske poti, izvajalci del oziroma lastniki gozdov o tem obvestili planinsko društvo, da tudi markacisti lahko potem čim hitreje ukrepajo.

»Zavod za gozdove Slovenije (Zavod) usmerja gospodarjenje z gozdovi v skladu z vsebino Gozdnogospodarskih načrtov, v katerih so predvidene redne sečnje v gozdovih, tudi državnih. Že lani sta bili za potrebe poseka in spravila v državnem gozdu trasirani dve vlaki v državnem gozdu pod Kriško goro, prvi del ene od vlak poteka deloma po planinski poti, ki jo omenjate. Pri trasiranju vlak je bila upoštevana optimalna rešitev, ki je hkrati pomenila tudi najmanj škode za gozd. Za vlake so bila pridobljena vsa dovoljenja, izvedba je potekala po predpisih, ki urejajo gradnjo gozdnih prometnic. Redno sečnjo je izbrani izvajalec lastnika gozda izvajal pozimi. Na Zavodu smo po prevzemu se- čišča ugotovili, da je sečišče urejeno skladno s pravilnikom in da je vzpostavljen ustrezen gozdni red; da so odpravljene vse poškodbe na gozdnih tleh in vlakah ter da je urejeno odvodnjavanje. Če lastnik gozda pravilnika ne bi upošteval, bi o tem obvestili gozdarsko inšpekcijo. Drugi del planinske poti pa se nadaljuje po že obstoječi gozdni vlaki v zasebni gozd, kjer je v preteklih letih parcele zasebnih lastnikov prizadel lubadar. Zaradi izrednih sečenj oziroma lubadarja se je na sečišču izvajala gozdna proizvodnja in so bile posledično vlake bolj obremenjene. Tudi mene so klicali domačini s Pristave in me opozarjali na poškodbe in neurejenost poti in cest,« je pojasnila Mojca Brejc, vodja tr- žiške krajevne enote Zavoda za gozdove, in dodala, da so gozdne prometnice namenjene predvsem skrbnemu gospodarjenju z gozdom, ki ima prednost pred turizmom in rekreacijo, in da so del omenjene planinske poti že prvotno speljali po obstoječih vlakah. Opozarja tudi, da bi se v primeru sečenj in spravila v gozdovih zaradi svoje varnosti sprehajalci, gobarji in planinci morali umakniti, marsikdaj jih ne odženejo niti opozorilne table o izvajanju sečnje.

 

eXTReMe Tracker