Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Posrebrena pot

...02.2018

 


 

 

 

četrtek, 1. marec 2018, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 757

Olga Zgaga: PD Podbrdo jo je v letu 2017 uspešno markiralo 

Planinsko društvo Podbrdo je na občnem zboru 24. februarja 2018 potegnilo črto pod leto 2017, v katerega je vtisnila pečat šest desetletij dolga planinska pot.
Zgodba, ki se je v tem času izpisala, ponuja neprecenljivo sporočilo, da uspeh ni cilj, ampak pot, ki z veliko mero potrpežljivosti, razumevanja, dobrih dejanj in podpore drug drugemu vodi do cilja.

Občni zbor je bil tudi volilni. Na predlog kandidacijske komisije je še za naslednja štiri leta potrdil organe društva v dosedanji sestavi.

Društvu je tako kot leto poprej ostalo zapisanih 142 članov. Več kot pol jih je napolnilo dvorano in sledilo poročilu o delu za preteklo leto, ki so ga pomagali soustvarjati. Planinski dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti.
Srce društva je delovalo v Domu Zorka Jelinčiča na Črni prsti. Planinska sezona se je izkazala kot povprečna, promet pa je bil primerljiv z letom 2016. Po začetnih težavah je društvu uspelo dobiti oskrbniški par za celo sezono. Ob vikendih in ob praznikih so se z dežurstvom v domu izkazali prostovoljci društva. Kulinarično ponudbo je obogatila ponudba društvenih majic in drobnih spominkov.
Gospodarski odsek se je zelo potrudil pri vzdrževanju, obnovi, in pri popravilih doma. Posebej se je posvetil prenočitvenemu traktu, kjer so se dela dotaknila skoraj vseh sob: nekaterih s pleskanjem, drugih z zamenjavo poda z odpornejšim in enostavnejšim za čiščenje, spet tretjih z obnovo hidroizolacije. Največji strošek je bil nakup novih vzmetnic. Društvo je kupilo še prepotrebno novo peč v jedilnici, pred kočo pa povečalo število miz in klopi.
Zelo dobrodošla je bila zamenjava smerne table na domu, v sodelovanju s PZS pa tudi table z nazivom doma.
Sicer pa so številna drobna dela (vzdrževanje dimnikov, žlebov, čistilnih priključkov, zbiralnika vode in še in še), brez katerih koča ne more varno poslovati, potekala že od januarja 2017. Zaključila so se 4. novembra, ko je bil dom pripravljen na zimovanje.

Na začetku sezone so se žičničarji oddahnili, saj je bila zima, za razliko od prejšnjih let, do tovorne žičnice prijazna. Tudi med letom niso imeli težav z vzdrževanjem, le voziček je enkrat iztiril. Prepeljala je 13 ton materiala, potrebnega za oskrbo in vzdrževanje koče.

Predsednik Tomaž Štenkler je izpostavil prostovoljstvo članov društva, ki je stalnica v njegovem delovanju in je neprecenljivo predvsem pri vzdrževanju in oskrbovanju planinskega doma. Nekateri so ga temu cilju načrtno razdajali po več dni. Skupno ga je bilo v letu 2017 preko 2000 delovnih ur.

Obisk: Z namenom potrditve prisotnosti na gori je v domu zaustavilo svoj korak 1347 planincev. Prenočilo jih je 626, od tega 325 domačih in 301 tujih. Glede na leto poprej je obisk nekoliko upadel. Vreme je gotovo eden od krivcev! Že srečanje planincev, ki naj bi bilo hkrati tudi srečanje društev MDO Posočja, bi jih gotovo pritegnilo veliko, a ga je odplaknil dež..

Tradicionalne prireditve: Tradicionalne prireditve društva so imele pridih prazničnega leta: gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst, srečanje planincev na Črni prsti, zaključni dogodek ob 60-letnici društva in sodelovanje pri pohodu v spomin na Simona Kosa. Društvo pa je pripravilo še dva dogodka, v celoti posvečena jubileju: tridnevni pohod iz Podbrda na Triglav v sodelovanju s PD Cerkno v spomin na pohod v ustanovitvenem letu in zaključno prireditev v Podbrdu z razstavo slik iz Črne prsti in tematskim večerom fotografa, planinca in gorskega reševalca Miljka Lesjaka.
Društvo je bilo prisotno tudi na svečani podelitvi najvišjih planinskih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2017 v Mislinji. Prvič v zgodovini društva je zveza nagradila kar dva člana društva hkrati.

Vodniški odsek: V sodelovanju s PD Cerkno je pripravil in vodil tridnevni pohod iz Podbrda na Triglav. Vodniki so zgledno sodelovali z mentorico planinskega podmladka na Osnovni šoli Podbrdo in mlade planince popeljali na Porezen in v Kobariški kot. Udeležili so se srečanja vodnikov MDO Posočja in se vključili v priprave na Vikend varnega gorništva v zimi, ki bo to pomlad.

Odsek Grahovo-Koritnica: Člani odseka so sodelovali pri vseh prireditvah in intenzivno pomagali pri delih na planinskem domu. Zelo uspešni so bili tudi v akciji Na obisk na Črno prst.

Promocija društva: O delovanju PD Podbrdo je govorilo 31 člankov v tiskanin medijih (Primorskih novicah, Sočasniku, zamejskem časopisu Dom), spletnih straneh (Gore-ljudje, PZS), na Radiu Primorski val, na koledarju LTO-ja, na spletni strani PD Podbrdo in na facebooku. Vzpostavljeno je bilo medijsko partnerstvo za promocijo v slovenskem in angleškem jeziku na www.travel-slovenia.com.

Sestavljeni so bili povezovalni teksti za tri največje društvene prireditve: Oblikovani so bili teksti za predloge za občinsko nagrado in nagradi Planinske zveze Slovenije.
Promocija je tekla tudi na sejmu Natour Alpe Adria 2017, na sejmu »tečem« EXPO v okviru Pušeljca gorskih tekov, na 7. festivalu NVO v Podbrdu, v zvezi z akcijo Na obisk na Črno prst in v okviru tekem Pokala primorskih gorskih tekov.

Nagrade društvu in članom:
Kot je dejal predsednik društva, so bile nagrade, ki jih je društvo prejelo v letu 2017, češnja na torti v jubilejnem letu. PD Podbrdo je prejelo jubilejno listino Planinske zveze Slovenije, predsednik Tomaž Štenkler nagrado Občine Tolmin za dolgoletno vodenje društva, Peter Čufer svečano listino za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo, Marko Dakskobler spominsko plaketo za izjemne dosežke ob življenjskem jubileju in za uspešno društveno delovanje, člani – gorski tekači so ob zaključku pokala Primorskih gorskih tekov prejeli kar šest pokalov.

Plan za 2018: Predsednik je povedal, da finančno stanje društva omogoča izvedbo smelo zastavljenega programa dela za leto 2018. Nekateri cilji bodo zahtevali več aktivnosti in povezovanja tudi navzven.
Prizadevalo si bo za popolnitev markacijskega odseka in za pridobitev primernega skrbniškega para za dom na Črni prsti. Pri vzdrževanju doma bo sledilo cilju urediti prenočitveni del tako, da bo »zdržal« vsaj naslednjih 10 – 15 let.
Ponovno bo vzpostavilo uničeno planinsko pot iz vasi Porezen na vrh Porezna in geološko pot Rut – planina Razor. Pri obnovi slednje sta že ponudili pomoč markacijska skupin pri PD Tolmin in lovci iz Ruta.
PD Podbrdo bo partner v EU projektu Mrouce cajta, kar bo zahtevalo precej aktivnosti, prinesel pa mu bo več promocijskih novosti. Partnerji bodo še KS Podbrdo, TD Podbrdo in Društvo Baška dediščina, nosilec projekta pa bo Občina Tolmin.
Tek Ivana Anderleta na Črno prst z zaključkom Pušeljca gorskih tekov bo letos že petindvajseti.

Podelitev zahval članom društva: Občni zbor se je zaključil s pozornostjo najzaslužnejšim za dobro delo društva. Predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik je za zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji Danici Špik, Tatjani Valentinčič in Alenki Zgaga podelil zahvale Planinske Zveze Slovenije.
Več članov društva je ob svoji okrogli rojstni obletnici prejelo zahvale za dolgoletno članstvo.

Podeljenih je bilo še 48 majic za osvojenih najmanj deset vzponov v društveni akciji »Na obisk na Črno prst«. Domači planinci so jih prejeli 45, ostale tri pa so si »prihodili« bohinjski. Majice so si prvič letos prislužile tudi štiri osnovnošolke - domačinke za osvojenih pet vzponov: Kusterle Urša, Maša in Nuša ter Šorli Urša. Vsi nagrajenci skupaj so se povzpeli na goro 760 krat, med njimi izstopa eden s stotimi vzponi.

Beseda gostov:
Kot prvi pa je občni zbor pozdravil predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik in prenesel pozdrave predsednika PZS Bojana Rotovnika. Spomnil je na volilno leto PZS in v MDO Posočje. Društvu je priporočal pospešene aktivnosti v zvezi z markacijskim odsekom. In poudaril je, da pa je sodelovanje PD Podbrdo z MDO Posočja izjemno dobro.
Občni zbor so spremljali še gostje iz PD Bohinjska Bistrica, PD Srednja vas, PD Tolmin in PD Ajdovščina. Ker se slednje ni moglo udeležiti prireditve ob 60-letnici PD Podbrdo, mu je prineslo darilo, sliko Castre z obrambnim stolpom, delo ajdovskega umetnika, ki simbolizira trdnost in trajnost prijateljstva.

Olga Zgaga  
Foto: Cveto Zgaga  

eXTReMe Tracker