Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Skupščina

09.10.2017
Skupščina Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA 2017

nedelja, 29. oktober 2017, ob 05:27, Franci Savenc, ogledov: 628

Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA 2017

Redna letna skupščina Mednarodnega združenja planinskih organizacij (UIAA) je bila v soboto, 21. oktobra, v iranskem mestu Širaz (Shiraz) v soorganizaciji Iranske planinske in športnoplezalne zveze (IMSCF).
V kopici obravnavanih tematik izstopajo naslednje: potrditev projekta za priznanje alpinizma s strani UNESCO kot svetovne kulturne dediščine, začetek razprave o prenovi sistema članarine UIAA ter izmenjava stališč glede ustanovitve Evropske planinske organizacije.
Podeljena je bila tudi letošnja nagrada UIAA s področja varstva gorske narave, ki jo je prejel ameriški projekt The Mount Everest Biogas Project.

Skupščine, ki je potekala v tehnološko odlično opremljeni konferenčni dvorani Abooreyhan, se je udeležilo preko 100 udeležencev, med katerimi je bilo 40 predstavnikov planinskih zvez z glasovalno pravico od 64 (62,5% sklepčnost). V uvodnem delu je bil potrjen zapisnik lanske skupščine na Južnem Tirolskem ter poročili predsednika ter strokovne službe UIAA. Predstavljen je bil nov direktor UIAA, Nils Glatthard iz Švice, ki se je UIAA pridružil poleti, predstavljeno pa je bilo tudi delo vseh šestih zaposlenih v pisarni UIAA s poudarkom na komuniciranju in marketingu. Sledil je postopek predstavitve in sprejema novega polnopravnega člana z Malte (Malta Climbing Club) ter sprejetje pogojnega sklepa o izključitvi zvez iz Azerbajdžana, Gruzije in Armenije, če do konca leta ne plačajo članarine. Vključno z novo sprejeto članico je trenutno stanje članstva v UIAA: 65 polnopravnih članic, 15 pridruženih članic, 8 opazovalcev ter 1 organizacija s posebnih statusom (unit member: International Skyrunning Federation ISF). Članice UIAA delujejo v 70 različnih državah sveta.

Po prvem letu izvajanje je bila podana analiza izvajanja strategije UIAA 2016-2020 z obrazložitvijo, da je upravni odbor ustanovil posebno delovno skupino, ki bo opravila podrobnejšo analizo izvajanja strategije in za naslednjo skupščino UIAA pripravila predloge popravkov in dopolnil strategije. Predstavljana in sprejeta so bila vsebinska in finančna poročila za leto 2016 ter finančni plan za leto 2018. UIAA ima okoli 750 tisoč evrov letnega proračuna, kjer okoli 43% predstavlja članarina članic, 14% prihodki iz naslova izvajanja aktivnosti certificiranja planinske opreme (znak UIAA), 31% prispevki sponzorjev ter 12% ostali prihodki. Podana in sprejeta so bila tudi poročila posameznih komisij UIAA: Gorniška komisija (Mountaineering Commission), Komisija za ledno plezanje (Ice Climbing Commission), Mladinska komisija (Youth Commission), Pravna komisija (Legal Experts Working Group - LEWG), Komisija za varstvo narave (Mountain Protection Commission), Zdravniška komisija (Medical Commission), Komisija za varnost (Safety Commission), Protidopinška komisija (Anti-Doping Commission) ter Komisija za prost dostop do gora (Access&Expedition Commission).
Pri poročilu Komisije za ledno plezanje je bilo posebej poudarjeno, da se letos prvič začenja Evropski pokal v lednem plezanju in da bo prva tekma 2. decembra v Sloveniji (Domžale).
Ena izmed vsebinsko pomembnejših točk je bila obravnava poteka postopka za priznanje alpinizma s strani UNESCO kot svetovne kulturne dediščine. Do priznanja je še dolga pot, a začetki, predvsem podpora več članic UIAA, med katerimi je tudi PZS, je pomembna za nadaljevanje izvajanje tega projekta. Skupščina UIAA pa je tudi soglašala z nadaljevanjem izvajanja tega projekta.

V daljšem odmoru za kosilo je bilo izvedeno tudi srečanje dvajsetih predstavnikov evropskih planinskih zvez glede predloga za ustanovitev Evropske planinske zveze (EUMA), ki je napovedano za 25. november v Nemčiji. Zaključek tega srečanja je bil poziv vsem evropskim zvezam, da se udeležijo ustanovne skupščine EUMA in sodelujejo v razpravi in se še neodločene zveze na podlagi zaključkov razprave potem lahko odločijo, ali bodo med ustanovnimi člani. Po kosilu je bil najprej obravnavan in sprejet predlog Planinske zveze Slovenije, da bo upravni odbor do naslednje skupščine izvedel analizo sistema članarine UIAA in za naslednjo skupščino pripravil predloge sprememb, na podlagi katerih bi bila članarina UIAA bolj primerljiva s članarinami drugih sorodnih organizacij. Sedanja članarina je namreč bistveno večja od povprečja članarin v ostalih mednarodnih planinskih organizacijah.

Izvedene so bile tudi volitve novih regijskih predstavnikov v upravnem odboru UIAA, izvoljena sta bila Stuart Gray iz Nove Zelandija (za območje Oceanije) ter Peter Muir iz Kanade (za območje Severne Amerike). Izvoljeno je bilo tudi novo častno razsodišče UIAA, v katerega so bili izvoljeni: Franz Stämpfli iz Švice, Denis Poncelin iz Francije in Marco del Zotto iz Italije. V zaključku je bila podrobneje predstavljena Mongolija, kjer bo potekala prihodnja skupščina UIAA. Nazadnje pa je bil opravljen tudi izbor lokacije skupščine UIAA v letu 2019 in med kandidatura Portugalske in Cipra je bila izbrana slednja, saj je Portugalska, ki je skupščino UIAA organizirala že leta 2009, solidarnostno odstopila od kandidature.

Zvečer je bila v centru mesta Shiraz posebna svečanost, kjer je bila podeljena peta nagrada UIAA s področja varstva gorske narave (UIAA mountain protection award), ki jo je v konkurenci 22 projektov iz celotnega sveta prejel ameriški The Mount Everest Biogas Project.
Predhodni prejemniki te nagrade so: 2013 - Menz-Guassa Community Conservation Area, Ethiopia, 2014 - Pamir Horse Adventure, Tajikistan, 2015 - KTK-BELT Studio, Nepal in 2016 - Mountain Wilderness, France.

eXTReMe Tracker