Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Posvet ob 240-letnici


Academia.edu

nedelja, 22. oktober 2017, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 700

prvega dokumentiranega vzpona na Triglav

V letu 2018 mineva več obletnic, vezanih na Triglav in slovensko planinstvo.
V imenu Slovenskega planinskega muzeja, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabimo k aktivni udeležbi in pripravi prispevkov za strokovni posvet »#Triglav240«.

Na posvetu bomo obeležili:
• 240. obletnico prvega dokumentiranega vzpona na Triglav,
• 240. obletnico prve upodobitve Triglava,
• 100 let od konca 1. svetovne vojne in bojevanje v gorah,
• 125. obletnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva.

Namen posveta, ki bo 8. in 9. junija 2018 v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, je predstaviti nova spoznanja raziskovalcev in poznavalcev Triglava kot gore, mita in simbola ter osvetliti Triglav iz naravoslovnega, družboslovnega, umetnostnega in zgodovinskega, seveda pa tudi s planinskega, gorniškega, alpinističnega vidika. Želimo si predstavitve najnovejših spoznanj s teh področij, obenem pa izmenjave izkušenj ter vzpostavitve in utrditve strokovnega sodelovanja.

Predvideni tematski sklopi posveta bodo:
• Triglav v zgodovini,
• Triglav kot simbol,
• narava in Triglav,
• Triglav v luči turizma,
• Triglav in dediščina …

Vabimo Vas, da izvleček prispevka oddate na obrazcu in nam ga pošljete na [email protected] do vključno 10. 11. 2017; Na tem naslovu sprejemamo tudi vprašanja in pobude.
Informacije bodo redno objavljane/dopolnjevane na zgodovina.si 

Lepo vabljeni v osrčje gora!
Planinski pozdrav!

Za organizacijski program:
dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
dr. Matija Zorn, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Irena Lačen Benedičič, Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice
Vir: PZS.si  

 

Oznake: ZGO
eXTReMe Tracker