Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Temeljno

Temeljno usposabljanje reševalcev iz jam


 


sobota, 23. september 2017, ob 17:07, Franci Savenc, ogledov: 845

Mateja Mazgan: ... usposabljanje reševalcev iz jam

Temeljno usposabljanje reševalcev iz jam je slovenski naziv mednarodnega usposabljanja Basic Cave rescue Training (CRT).
Gre je usposabljanje, ki so ga po vzoru podobnih mednarodnih usposabljanj prilagodili inštruktorji Jamarske reševalne službe Slovenije za poenotenje delovanja jamarjev iz dežel Jugovzhodne Evrope. Cilj tečaja je pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo.

Temeljni del programa reševalec iz jam izhaja iz dejstva, da je ocena ogroženosti v posameznih deželah na področju jugovzhodne Evrope bistveno večja od racionalnega obsega splošne pripravljenosti jamarskih reševalnih ekip po posameznih deželah. Z rednim izvajanjem skupnih letnih usposabljanj bomo relativno hitro prišli do primerne točke zaupanja in usposobljenosti na ozkem strokovnem področju, kamor reševanje iz jam zagotovo spada. Program omogoča učinkovito meddržavno pomoč ob obsežnejših in dolgotrajnih posredovanjih v jamah v tem delu Evrope.

Program je namenjen jamarjem prostovoljcem iz jamarskih društev, gasilcem, policistom, vojakom, zdravstvenim delavcem in drugim zainteresiranim pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki imajo opravljen izpit jamar ali primerljiv nacionalni program za samostojno jamarsko dejavnost.
Letos usposabljanje poteka v Sežani, v opuščenem kamnolomu ter v kraških jamah.
Tečaj bo ves teden od 16. do 24. septembra.
Prisotni so iz desetih držav (Albanija, Makedonija, Bolgarija, Bosna, Turčija, Črna gora, Romunija, Hrvaška, Srbija in Slovenija).

V četrtek so se usposabljanja udeležili tudi pomembni gostje. Ministrica za obrambo Andreja Katič, generalni direktor URSZR Darko But, podžupanja občine Sežana Ljubica Jelušič, predsednik Jamarske Zveze Igor Benko ter vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek. Po kratki teoretični predstavitvi ter predstavitvi vaje v kamnolomu Lipica se je odvijal še en pomemben dogodek in sicer predaja reševalnega vozila Reševalnemu centru Novo mesto.

Oznake: JAM, USP
eXTReMe Tracker