Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbornik

...03.2017


G-L, 16.03.2017: Predstavitev zbornika ob 80-letnici
G-L, 04.04.2007:
70 let GRS v Tržiču

 
Za prenos: 80 let delovanja GRS Tržič (PDF 8,25 MB)

Spletna predstavitev: Zbornik ob 80 letnici (flash)

 

petek, 31. marec 2017, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 904

ob 80-letnici GRS Tržič - Dostop do celotnega (PDF) in spletne predstavitve (flash)

80 let delovanja gorske reševalne službe v Tržiču

Izdajatelj: Društvo GRS Tržič
Leto izdaje: marec 2017
Idejna zasnova: Matija Perko :
Zbral in uredil: Matija Perko
Lektoriranje: Veronika Perko
Oblikovanje: Andrejka Belhar Polanc
Fotografije: Vili Vogelnik, avtorji člankov, arhiv GRS Tržič
Odbor za izdajo : Blaž Belhar, Peter Rožič, Matija Perko
Naklada: 600 izvodov

614.8:796.52(497.4Tržič)"2007/2017"(082)
ISBN 978-961-91967-1-7
COBISS.SI-ID 288890112

Oznake: BIB, ZGO
eXTReMe Tracker