Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Razpis za odkup

19.02.2017
Razpis za odkup digitalnih fotografij za Planinski koledar 2018

sreda, 22. februar 2017, ob 05:27, Urednik G-L, ogledov: 789

PZS: ... digitalnih fotografij za Planinski koledar 2018

Izbranih bo 13 fotografij za vodilne fotografije in 13 fotografij za dopolnilne.
Na fotografijah naj bo prikazano planinsko in gorsko okolje z motivi prvobitne narave in posebnosti naravnega in človeškega delovanja v njem. Poleg lepot gorskega sveta je vodilo tudi človek v gorah, živi gorski svet in planinska dejavnost.

Cena za odkup posamezne fotografije je 80 € bruto za veliko in 40 € bruto za malo fotografijo. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na PZS z avtorsko pogodbo prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej.
Prenos avtorskih pravic je izključen, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. PZS lahko poleg za koledar, fotografijo uporabi za druge namene.
Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji.

Digitalne fotografije (velikosti 3200 x 2400 pikslov ali več) naj bodo opremljene z imenom in priimkom fotografa, oštevilčene in z opisano vsebino (podrobnejšo na spisku), kar bo olajšalo izbor in zmanjšalo možnost zamenjav.

Rok za predložitev in način oddaje:
Avtor lahko odda največ 20 digitalnih fotografij do 29. februarja 2017 na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s priporočeno pošiljko na digitalnem mediju v zaprti kuverti in s pripisom »Razpis digitalnih fotografij - koledar 2018«

Za dodatna pojasnila: [email protected] oz. 01 43 45 690 (Hedvika Petkovšek).

Izbor fotografij bo opravila posebna delovna skupina v roku 30 dni po zaključku razpisa in o izboru obvestila avtorje.

Planinska zveza se obvezuje, da bo neizbrane fotografije avtorjem vrnila 15 dni po zaključku izbora na izvornih medijih in jih ne bo uporabila za katerikoli namen.

Oznake: FOT
eXTReMe Tracker