Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Pomladila svoje vrste

25.11.2016 09:20
Fb: Več fotografij v galeriji MK PZS

Novi Izvršni odbori Mladinske komisije PZS

ponedeljek, 28. november 2016, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 977

MK PZS - Matej Ogorevc: Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je v soboto, 19. novembra 2016, zapustila Center za zaščito in reševanje na Igu z osveženim vodstvom.

Sobotno dogajanje se je na Igu pričelo ob 9. uri s Posvetom za vodstva planinskih taborov.

V deževnem dopoldnevu se je posveta udeležilo lepo število slušateljev, ki so najprej prisluhnili izkušenim organizatorjem planinskih taborjenj. Slednji so najprej želeli kar najbolje odgovoriti na vprašanje, kako sploh začeti s planinskimi taborjenji ter kako poskrbeti za finančno vzdržno organizacijo, hkrati pa otrokom in mladini omogočiti cenovno dostopno taborjenje.

V nadaljevanju posveta je Damjan Omerzu, sicer strokovni sodelavec PZS za pravne zadeve, predstavil problematiko tržnih inšpekcij planinskih taborov. Tovrsten obisk inšpektorjev pri marsikaterem planinskem društvu lahko povzroči napade panike, zato je predavatelj na poljuden način predstavil postopke in navodila za ravnanje, ki bo pomagalo k pozitivno zaključenemu postopku. Vsi zamudniki (pa tudi prisotni, seveda), lahko zamujeno v določeni meri preberejo tudi na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Za zadnjo točko tokratnega posveta je Barbara Bajcer, načelnica MK PZS, odprla razpravo o tabornih prostorih za planinska taborjenja. Hkrati je predstavila aktivnosti komisije v zvezi z vzpostavitvijo vzorčnega tabornega prostora v Mlačci, ki so se končale z nedavno objavljenim razpisom za najem. Poleg tega je napovedala tudi vzpostavitev enotne baze tabornih prostorov, primernih za izvajanje planinske dejavnosti.

Za konec posveta je sledila še šolska ura proste razprave na temo planinskih taborjenj, ki se je zaključila s kosilom.

Dobro poslušano Posvet za vodstva planinskih taborov

Zbor mladinskih odsekov 2016

Ob 14. uri je v istih prostorih sledil še Zbor mladinskih odsekov. Gre za občni zbor komisije, kjer njeno vodstvo predstavnikom mladinskih odsekov predstavi poročila preteklega dela ter načrte za prihodnost. Letošnje popoldne pa je bilo še toliko pomembnejše zaradi volitev v organe Mladinske komisije za mandat 2016 - 2018.

Začetne formalnosti z razglasitvijo ustrezno visoke sklepčnosti ter izvolitve nekaterih organov bomo izpustili in se raje posvetili poročilom strokovnih odborov ter načelnice MK PZS.

Svoje delo je prvi predstavil Andrej Barovič, vodja Strokovnega odbora za delo mladih. Skozi leto je bilo izpeljano precej izobraževalnih akcij, žal pa jih je zaradi premajhnega števila prijav nekaj tudi odpadlo. Številčno najuspešnejša je bila zagotovo akcija S študenti v hribe, kar se glede na celoletno izvajanje tudi pričakuje. Devetih mesečnih izletov se je udeležilo kar 227 udeležencev, ki so v spremljavi 15 različnih vodnikov in vodnic spoznavali številne planinske poti in vrhove. Septembra je bil v sklopu omenjenega projekta izpeljan tudi polno zasedeni Študentski planinski tabor.
Imenitno je bil izpeljan tudi seminar za Mladinske voditelje, ki je po nekaj letih zapolnil praktično vsa ležišča Planinskega učnega središča Bavšica. Še bolj pa nas lahko navdušuje dejstvo, da so bili prisotni izredno navdušeni in motivirani za nadaljnje delo z otroki in mladino v matičnih planinskih društvih. Upravičeno torej računamo na mladinski planinski bum!

Poročilo Strokovnega odbora za delo mladih MK PZS (PDF, 256 kB)

Andrejevemu poročilu je sledilo poročilo Judite Mihev, vodje Strokovnega odbora za delo z mladimi. V tem odboru se osredotočajo predvsem na delo s predšolskimi in osnovnošolskimi otroki. Bdijo nad programoma Ciciban planinec in Mladi planinec, si prizadevajo za večjo prisotnost planinskih vsebin v šolstvu ter skrbijo za izvedbo tekmovanja Mladina in gore.

V preteklem letu je bilo premierno izvedeno srednješolsko tekmovanje Mladine in gore in to z velikim uspehom (razpisano je že novo tekmovanje), izveden je bil tudi tečaj za mentorje planinskih skupin - torej posameznikov in posameznic, ki vodijo planinske skupine v vrtcih in šolah. Izpostavljen je bil še trud za pridobitev registracije programa za Mentorje planinskih skupin pri Strokovnem svetu RS za šport.

Poročilo Strokovnega odbora za delo z mladimi MK PZS (PDF, 411 kB)

Andrej Barovič in Mateja Komac pri predstavitvi odbora za mlade in PS PUS Bavšica

Tina Arh, vodja Strokovnega odbora za orientacijo, je za začetek zbranim predstavila del analize tekmovanj področnih orientacijskih lig v pretekli sezoni, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani mk.pzs.si. Spomnila je tudi na zelo dobro izpeljan in medijsko pokrit SPOT ter prvo mednarodno planinsko orientacijsko tekmovanje, ki je potekalo prve dni oktobra na Pokljuki.

Kljub številnim uspehom je moral tudi ta odbor odpovedati Tečaj orientacije zaradi premajhnega števila prijav, vendar računajo na to, da jim uspe naslednje leto.

Poročilo Strokovnega odbora za orientacijo MK PZS (372 kB)

Pred poročilom o delu izvršnega odbora MK PZS, je delo Programskega sveta PUS Bavšica predstavila Mateja Komac, ki je še pred nedavnim opravljala funkcijo gospodarja. V preteklem letu pa njena zamenjava ni bila edina. Odbor je dobil tudi novo vodjo, Uroša Kuzmana. Poleg rednih vzdrževalnih del so sanirali poškodovano cev za vodo. Tudi zaradi tega dogodka so že pričeli z aktivnostmi, ki stremijo k dolgotrajni ureditvi dovoda vode v objekt. Seveda ostaja še precej drugih aktivnosti, ki pa so zajeta v poročilu spodaj.
Za konec je Mateja omenila še zgledno zasedenost objekta, ki sledi številkam iz preteklih let.

Judita Mihev, TIna Arh in Barbara Bajcer pri predstavitvah aktivnosti svoji odborov in komisije

Naslednja je prišla do besede Barbara Bajcer, načelnica MK PZS, in predstavila druge številne aktivnosti Mladinske komisije. Praznovanje 60-letnice MK PZS, sodelovanje s Slovensko vojsko na več področjih, vzpostavitev vzorčnega tabornega prostora v Mlačci, delovanje skupine za pripravo programov za osebe s posebnimi potrebami in precej ostalih, ki so navedene v obsežnejšem poročilu spodaj. Poleg slednjih najdete v dokumentu tudi delno finančno poročilo, načelnica pa ocenjuje, da bo MK PZS leto zaključila s pozitivno ničlo.

Poročilo Mladinske komisije PZS (PDF, 460 kB)

Volitve v organe MK PZS

Letošnji Zbor MO je bil poseben prav zaradi volitev v organe MK PZS. Po predstavitvi poročil in soglasni potrditvi, je do takrat aktualno vodstvo prejelo razrešnico in predalo besedo volilni komisiji. Zbrane je ta najprej seznanila s kandidacijskim postopkom, nato pa kandidate povabila h kratki predstavitvi.

Glede na dejstvo, da kandidatov ni bilo več, kot je bilo razpisanih mest, je glasovanje potekalo javno in sicer z dvigom glasovalnih lističev. Celotna nova ekipa izvršnega odbora MK PZS je bila pri tem izvoljena s soglasjem, kakor tudi stara nova načelnica, Barbara Bajcer.
V prihodnjih dveh letih bo tako sestava izvršnega odbora MK PZS sledeča:

• Barbara Bajcer, PD Velenje - načelnica,
• Kaja Čeh, PD Matica Murska Sobota - voljena članica,
• Blaž Erjavc, PD IMP Ljubljana - voljeni član,
• Katarina Kadivec, PD Šmarna Gora - voljena članica,
• Klemen Kogovšek, PD Domžale - voljeni član,
• Špela Kralj, PD Onger Trzin - voljena članica,
• Katja Maček, PD Šentjošt - voljena članica,
• Jaka Peternel, PD Onger Trzin - voljeni član,
• Ana Suhadolnik, PD Borovnica - voljena članica.

Po končanih volitvah je sledila še točka Razno, ki je naznanila zaključek letošnjega zbora. Slednji je sledil že zelo kmalu, še pred njim pa so bili zbrani povabljeni na krajše druženje ob sladko-slanem prigrizku.

Pripravil in fotografiral Matej Ogorevc

eXTReMe Tracker