Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Oprema

sreda, 1. junij 2016, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 832

PZS: ... za športna plezališča in plezališča za drytooling - razpis za dodelitev opreme

Komisija za športno plezanje Planinske zveze Slovenije nadaljuje s projektom obnove slovenskih plezališč. V sklopu projekta objavlja tudi razpis za dodelitev opreme za opremljanje plezališč, dolgih športnoplezalnih smeri ter smeri za drytooling.

V poštev pride preopremljanje obstoječih in nadelava novih športnoplezalnih smeri v plezališčih, kakor tudi opremljanje večraztežajnih športnoplezalnih smeri in plezališč za drytooling. Vsa dela morajo biti zaključena v letošnjem letu.

V skladu s Pravilnikom o opremljanju slovenskih plezališč so osnovni pogoji za pridobitev opreme preko tega razpisa:
usposobljenost opremljevalcev (veljavna licenca za tekoče leto), zato lahko kot odgovorna oseba prijavitelja nastopa le oseba z veljavno licenco za opremljevalca športno-plezalnih smeri
registracija kluba (odseka, društva) pri KŠP oziroma pri KA
za povsem nova plezališča predhodno pridobljeno dovoljenje za poseg v naravo, ki ga na podlagi 104. člena Zakona o ohranjanju narave izda UE, kjer se nahaja plezališče
soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja plezališče, da se strinja z opremljanjem
izjavo prijavitelja, da bo prejeto opremo uporabil samo za vzdrževanje oz. opremljanje tistih plezališč, ki so navedena v prijavi.

Vloge pošljete do vključno 10. junija 2016 na [email protected]
Pozivamo vas, da natančno in v celoti izpolnjene vloge pošljete pravočasno in da pod 'odgovorno osebo' navedete tistega, ki ustreza zahtevam in bo dejansko vodil dela ter tudi odgovarjal za izvedbo le-teh.
Vsi izvajalci so dolžni voditi natančno evidenco opravljenih del in upoštevati morebitna med akcijo dodatno sprejeta navodila ali ukrepe.

Komisija za športno plezanje poziva vse uporabnike plezališč v Sloveniji, da sporočijo svoja opažanja iz plezališč o nevarno obrabljenih ali dotrajanih vršnih sidriščih ter ostale vstavljene opreme in ga posredujejo na [email protected]

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS
Miha Habjan,
načelnik KA PZS
Miha Golob,
vodja projekta opremljanja plezališč
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

 

eXTReMe Tracker