Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Klic gora

DropBox: Klic gora - PD Kranj leto 1963 (PDF, 15,9 MB)


Naslovnica in prve tri strani (od sk. 54)

 

petek, 29. april 2016, ob 05:28, Franci Ekar, ogledov: 1407

Franc Ekar: Ob 60-letnici ustanovitve Mladinske komisije PZS

Na redni skupščini Planinske zveze Slovenije, ki je bila 29. aprila 1956 na Šmarjetni gori nad Kranjem (v takrat kranjskem planinskem domu), je bilo sklenjeno, da se ustanovi »mladinska komisija« Planinske zveze Slovenije.
Že v istem letu, v decembru, je bil v Ljubljani sklical posvet mladinskih vodij pri planinskih društvih PZS.

V PD Kranj so MO ustanovili pred 55. leti (10. januarja 1961); za načelnika je bil izvoljen Emil Močivnik.
V letu 1963 je MO PD Kranja pričel izdajati svoje glasilo »Klic z gora«.

Planinska aktivnost mladih je bila v Kranju nad poprečna in tudi »množična«.
V Kranju je bila v tistih časih ena največjih »koncentracij« mladih - poleg osnovnega tudi srednje šolstvo: gimnazije, ekonomsko administrativne, trgovske, tekstilne, čevljarske, mlekarske, elektro kovinske, gradbene …

Mladinski odsek PD Kranja je že v letu 1967 pripravil prvo slovensko tekmovanje mladih v poznavanju planinstva in gora.

Ohranjen je tudi dokument, ki dokazuje, da je bila v Kranju 14. decembra 1974 prireditev »Mladina in gore«. ...

Oznake: BIB, ZGO
eXTReMe Tracker