Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor GRZS

nedelja, 27. marec 2016, ob 22:54, Franci Savenc, ogledov: 524

Letošnji je bil v sredo, 23. marca, v prostorih Izobraževalnega centra ZR na Igu

Pred začetkom je predsednik Igor Potočnik pozdravil gorske reševalce in goste.
Z minuto molka smo se spomnili na sedem gorskih reševalcev, ki so umrli od zadnjega zbora reševalcev.

Sledila je podelitev priznanj za življenjsko delo članom, ki so v GRS aktivni že 40 let. Priznanja so prejeli: Vinko Črnič, Franci Vrankar, Stanko Šmid, Toni Urbas, Marjan Jauševec, Peter Čufer, Ivan Čufer, Cvetko Kemperle in Elemir Zrim.
Priznanja GRZS bronasti znak (18), srebrni znak (22) in zlati znak (14) so prejemniki prejeli na zborih reševalcev postaj in društev GRS.
Bronasti znak CZ so prejeli: Roman Česnik, Damijan Kočar, David Šmid, Robert Kovač in Primož Rožič.
Srebrni zank CZ Aleksander Žgajnar. Zlati znak CZ pa Jelko Flajs, Klavdij Mlekuž in Davorin Žagar.

Za delovnega predsednika je bil z glasovi 67 delegatov postaj in društev GRS potrjen Matjaž Šerkezi. Predsednika GRSZ Igor Potočnik je predstavil poročilo o delu GRZS v letu 2015. Izpostavil je, da so gorski reševalci opravili skupaj 120 479 ur za izvajanje vzgoje in izobraževanja, za reševanje in pomoči ob naravnih nesrečah ter za preventivno delo za obiskovalce gora. V preteklem letu smo usposobil 24 novih gorskih reševalcev. Opravili smo 434 reševalnih in iskalnih akcij, kar je največ do sedaj. Pri tem smo pomagali ali reševali 470 oseb. Strokovne komisije so delovale po svojih programih. S finančno pomočjo smo obnovili nabavo intervencijskih vozil za 8 društev GRS. Ob zaključku je poudaril dobro sodelovanje z URSZR, FIHO, MNZ in MORS. S posadkami LPE in 151. helikopterske eskadrilje SV so reševalci letalci in zdravniki reševalci letalci dežurali 91 dni na letališču Brnik.

Sledila so poročila o finančnem poslovanju GRZS, nadzornega odbora GRSZ, disciplinskega razsodišča GRZS, Uprave Ustanove Sklad Okrešelj in Nadzornega sveta Ustanove Sklad Okrešelj.
Finančno poslovanje GRZS za leto 2015 prikazuje, da je presežek odhodkov nad prihodkov negativen. Razlog je bil v večjem strošku za reševalne akcije in zaradi dodatnega dograjevanja novih intervencijskih vozil.
Delegati postaj in društev GRS so poročila z obrazložitvami potrdili.

Razprava se je razvila pri sprejemanju predlaganih sprememb Statuta GRZS. Spremembe pred tem niso bile v celoti usklajene na sestanku Upravnega odbora GRZS. V razpravi so reševalci GRS Bohinj predlagali, da se spremembe Statuta vrnejo v usklajevanje in obravnavo na Upravni odbor, ki naj jih v tem letu uskladi, nato pa bi jih potrdili na naslednjem zboru reševalcev. Ta predlog je večina delegatov potrdila.

Predsednik GRZS je predstavil delovni program za leto 2016, Polajnar Dušan pa finančni plan sofinancerjev URSZR in FIHO.

Predstavnik GRS Kamnik je zboru reševalcev predlagal sprejetje sklepa o reorganizaciji strokovne službe GRZS. Delegati tega sklepa niso potrdili.

Zbora so se udeležili tudi vabljeni gostje, MNZ, URSZR in 151. helikopterske eskadrilje SV.

Zapisal: Dušan Polajnar
Fotografije: Vladimir Habjan, Dušan Polajnar 

eXTReMe Tracker