Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Erozijsko žarišče

30.03.2016

 

torek, 5. april 2016, ob 05:28, Franci Horvat, ogledov: 1475

Nedeljski dnevnik - Franci Horvat: ... Babe pri Preloki

Današnji izlet bo kraško obarvan. Beseda Kras pomeni apnenčasto zemeljsko površje, na katerem so se zaradi delovanja vode razvile značilne površinske in podzemne oblike, kot so: žlebiči, škraplje, vrtače, uvale, kraška polja, slepe in suhe doline, kraške jame s sistemi rovov. Za njihov nastanek je potrebno kemično in erozijsko delovanje atmosferske vode in podzemeljskih rečnih tokov, ki delujejo na apnenčaste kamnine. Kraški relief in podzemeljska hidrologija sta v Sloveniji na območju Dinarskega gorstva – od Trnovskega gozda do Istrskega Krasa. Prav posebno mesto na Krasu zavzema Kraški rob. Ta se nahaja tam, kjer se Kras prevesi v flišno gričevje Slovenske Istre in Primorja oziroma do koder sega močan vpliv sredozemskega podnebja (od Glinščice in Ospa preko Črnega Kala do izvira Rižane in Hrastovelj ter po drugi strani od Črnotič, Podpeči do Zanigrada). Kakor povsod po Krasu so tudi tu prisotni erozijski procesi. Na tem mestu je potrebno pojasniti pojem erozije; to je izjedanje, glodanje in izpiranje zemeljskega površja zaradi fizičnega delovanja vetra, vode in ledu.

V bližini Podpeči se nahaja Erozijsko žarišče Babe pri Predloki. Izjemno slikovita geoformološka oblika je nastala kot posledica delovanja vode na mehansko slabo odporno kamnino. Za to področje je znano, da večino padavin pade poleti v obliki ploh in nalivov. Hudourniki, ki se ob tem pojavljajo imajo veliko erozijsko moč, še zlasti v mehkih lapornatih kamninah, kjer dolbejo erozijske jarke, žlebiče ali struge hudournikov različnih velikosti. Zanimive oblike so nastale na dokaj strmih večinoma golih področjih (erozijska žarišča) in te so morfogenetske posebnosti fliša. Za boljše poznavanje kamnine je potrebno razložiti tudi besedo fliš; to je posebna skupina postopno zrnatih, tenkoslojevitih sedimentov, ki so sestavljeni iz menjavajočih se plasti laporja s peščenjaki, ponekod tudi s konglomerati.
Erozijsko žarišče Babe pri Predloki je na seznamu naravnih vrednot in njihovih razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena pod identno številko 4845 s koordinatama: y 413614 in x 44906, ki nosi oznako: Značilno flišno območje pri Predloki.

Geoformološka posebnost ni zanimiva samo za geologe in fotografe, temveč tudi za vse, ki ljubijo naravo in njene pojave.
Franci Horvat

Dostop: Če avtocesto Ljubljana-Koper zapustimo pri odcepu za Črni Kal in se usmerimo proti Sočergi oziroma Buzetu, nas bo po nekaj kilometrih smerokaz za Podpeč usmeril na levo. Nekje na polovici poti, do te vasi, bodite pozorni na manjše parkirišče na levi strani, kjer se nahaja na asfaltu kovinska okrogla plošča, ki omenja to znamenitost. Do erozijskega žarišča je shojena stezica, ki vodi skozi grmovje. Za celotno pot bomo porabili dobrih pet minut zmerne hoje.

eXTReMe Tracker