Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Na Zelenico planinski dom!

 05.05.1936

dLib.si

torek, 5. maj 1936, ob 21:39, Boris Štupar, ogledov: 1071

Slovenski dom: Ljubljana, 5. maja.
Včeraj smo poročali o tekmi v slalomu na Zelenici.

Tehnični del tekme same je izpadel brezhibno. Je pa nekaj, na kar nas je opozorila nedeljska tekma: na Zelenici je nujno potrebno zgraditi večji planinski dom. Kdor je bil v soboto in nedeljo na Zelenici, je lahko videl, kako so se številni smučarji gnetli v mali kočici ter prespali noč deloma na klopeh, da ne govorimo o tem, da sta v sleherni postelji morala ležati po dva skupaj. Kaj pomeni to za tekmovalce, ki so prišli deloma peš iz Tržiča, si lahko vsakdo predstavlja.

Zelenica postaja s svojimi krasnimi tereni iz leta v leto privlačnejša točka za smučarje. Ima tudi neko prednost pred raznimi drugimi smučišči: tukaj je še v pozni spomladi izvrsten sneg za smu¬čanje. Ni pa se treba pehati do tega snega cele ure, marveč doseže smučar sneg že po enourni hoji od Sv. Ane, do koder se lahko pripelje z vozilom. Menda ni planine pri nas, kjer bi se lahko smu¬čarji pripeljali do snega tako blizu. In ravno v tem je velika bodočnost Zelenice. Toda brez primerno urejenega planinskega doma si ne moremo zamisliti odgovarjajočega porastka obiskovalcev Zelenice.

Kakor slišimo, so poskušali že nekateri zasebniki postaviti kje v bližini sedanje koče novo postojanko. Vendar pa se jim to ni posrečilo, ker kmetje niso odstopili oziroma prodali sveta. Neki gospod je hotel plačati svet celo po isti ceni, kakor stane stavbišče sredi Kranja. Poleg tega se je obvezal, da postavi kmetom dve napajališči za živino ter ponudil tudi obvezo, da bo vse mleko, ki bi ga novi dom konsumiral, jemal izključno od okoliških kmetov po ceni, kakor v dolini. Kljub vsem ponudbam pa kmetje sveta niso hoteli odprodati. To čudno postopanje postane za spoznanje razumljivejše, če upoštevamo, da je ves svet, ki pride v poštev za postavitev planinskega doma, last zadruge. In pristanek za odprodajo kake parcele morajo dati prav vsi člani te zadruge. Dasi bi bil veliki del članov za prodajo, ne morejo interesenti izposlovati prodajnega dovoljenja od nekaterih.

Okolnost, da interesenti na Zelenici ne morejo dobiti primernega prostora za postavitev planinskega doma, onemogoča nadaljnji razvoj turizma na Zelenici, ki ima za to vse pogoje. Bilo bi gotovo v interesu posestnikov samih, če z odprodajo primerne parcele omogočijo graditev planinskega doma, ki je tako potreben. Saj bodo imeli dobiček od tega tudi posestniki, ki bodo ob primerni klavzuli v tozadevni pogodbi lahko velik del svojih pridelkov prodali v planinski dom.

Poleg tega je razumljivo samo po sebi, da se z zgraditvijo planinskega doma zviša vrednost okoliškega sveta. Glavno pa je: turisti prinašajo v kraj denar, ki gre sedaj drugam. Morda bi storili vplivni možje, kakor n. pr. župani, koristno delo, če bi v tem oziru skušali doseči med kmeti nek sporazum za prodajo kake parcele.

Slovenski dom, 5. maj 1936

eXTReMe Tracker