Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Vojska z Italijo – 14.06.1915

14.06.1915

dLib.si

ponedeljek, 14. junij 1915, ob 17:03, Boris Štupar, ogledov: 747

Slovenec: Avstrijsko uradno poročilo.

Boji ob Soči. — Pri Plaveh Italijani vrženi nazaj čez Sočo.
Dunaj, 12. junija. Uradno se poroča: Posamezni boji kakor tudi artiljerijski boji ob Soči trajajo dalje. Doslej so se Italijani na vzhodnem bregu reke ustalili le pri Tržiču in Kobaridu na točkah, ki leže pred našo bojno fronto. Včeraj so nasprotni oddelki ob jutranji zori prišli pri Plaveh na višine vzhodnega brega, a so bili zopet vrženi nazaj.
Na koroški meji so naše čete odbile sovražne napade na prelaze v kraju Monte Paralba ter so zasedle to goro. Poizkus Italijanov, zopet dobiti Montepiano, se je izjalovil. Sicer se plazi sovražnik na posameznih prostorih ob meji počasi do naših pozicij. Tako stoji v Cortini d'Ampezzo, Fiera di Primesso in Borgo.
Namestnik načelnika generalnega štaba pl. Hofer, fml.

Pri Plaveh poražena italijanska brigada. — Nad 400 mrtvih Italijanov pred našo postojanko. — Artiljerijski boji na koroški in tirolski meji.
Dunaj
, 13. junija. Uradno se poroča: Ob Soči so se oba zadnja dneva posebno pri Plaveh vršili resnejši boji. Dne 11. t. m, tam podvzeti poskus ravenske brigade, da bi pridobila vzhodne obrežne višine, se je končal z umikanjem sovražnika. Včeraj zjutraj so Italijani vnovič prekoračili reko. Po ljutih bojih se je posrečilo našim četam, da so sovražnika, ki se je neprestano ojačeval, vrgle nazaj in svoje postojanke, pred katerimi je ležalo nad 400 mrtvih Italijanov, trdno obdržale v rokah. Na koroškem in tirolskem obmejnem ozemlju se nadaljujejo topovski boji.
Namestnik načelnika generalnega štaba pl. Hofer, fml.

Odbit italijanski napad pri Gorici.
Budimpešta
, 13. junija. Ob Soči so Italijani zopet napadli naše postojanke severozahodno od Gorice, bili so pa krvavo odbiti. Na stotine mrtvih je obležalo pred našimi postojankami. Italijani so se zelo neredno umikali, tako da so naši po boju nabrali 80 proč vrženih italijanskih pušk in 15.000 patronov.

Začetek velike bitke ob Soči.
Stockholm
, 13. junija. Rimski dopisniki londonskih listov poročajo, da se vse kaže, da se bo iz italijanske ofenzive ob Soči razvila velikanska bitka.

Neredno umikanje Italijanov.
»Zeit« poroča iz vojnega poročevalskega stana o bojih z Italijani, da se včasih umikajoči se sovražni oddelki v zmedenosti med seboj obstreljujejo.

Ob Soči Italijani ne napredujejo.
Berlin
, »Lokalanzeiger« poroča iz Lugana: Italijani, kakor poroča dne 12. t. m. Cadorna, ne morejo ob srednji Soči čisto nič napredovati.

Dosedanji italijanski napadi brezuspešni.
Dunaj
. (K. u.) Iz vojnega časnikarskega stana se poroča dne 12. t, m,: Vsi poizkusi Italijanov, da bi prodrli naše obmejne utrdbe in zatvore, so se do zdaj redno izjalovili z velikimi izgubami za Italijane. Včeraj so poizkušali Italijani na treh točkah, in sicer ob goriškem mostu, na Freikofelu in pri Cortuci velike napade, ki so se pa zopet popolnoma izjalovili.

Italijanski kralj ob Soči.
Monakovo
. »Münch. Neueste Nachrichten« poročajo iz Curiha: Italijanski vojaški krogi pripisujejo bojem ob Soči veliko važnost. Le tako je umljivo, zakaj da se nahajajo kralj, Cadorna in general Porro na tej bojni črti. Chiasso.
»Secolo« poroča: Kralj je obiskal celo 500 km dolgo bojno črto. Armada je v dobrem stanju in v dobri volji. Kraljeva navzočnost je postoterila pogum vojakov. Kralj se je podal v najsprednejše strelske jarke, plezal na sedla v planinah, kamor prideš le, če plezaš z rokami in nogami, privezan na vrvi in se je tudi v sredi čet udeležil prehoda čez Sočo.

Poraz alpincev na sedlu Paradiso.
Dunaj
. Roda Roda piše: Neki bataljan alpincev, štiri stotnije, je napadel prelaz Paradiso. Odbit je bil s sodelovanjem artiljerije. Sovražnik je izgubil tu najmanj 100 mož. Italijanski major in dva stotnika sta nevarno ranjena, dva poročnika mrtva. Ujeta sta tudi dva stotnika, en zdravnik in 35 mož. Naši so imeli tri težko in pet lahko ranjenih. Neki italijanski ranjenec je zavratno ustrelil našega vojaka, ki mu je hotel pomagati.

Na Passo di Lago Scuro.
Neue Freie Presse poroča: Na Passo di Lago Scuro je neka naša patrulja na smučeh pod poveljstvom nadporočnika dr. Weitzerja presenetila in porazila dve stotniji alpincev in s svojim nastopom povzročila, da se je srečno za nas končal boj, ki se je razvil severno Passo di Lago Scuro.

Boji pri Cortina d'Ampezzo.
Dunaj
. (Kor. urad.) Iz vojnega časnikarskega stana se poroča: Dogodki 9. junija in ponoči na 10. junij v prostoru severno od Cortina d'Ampezzo nam sijajno dokazujejo visoko vojaško in bojno vrednost naše obmejne obrambe. Italijanske čete so se zadnje dni zbrale v Cortina d'Ampezzo, ki so močne približno eno pehotno brigado 9, junija udarile v treh oddelkih proti severu, da proderejo našo obrambno bojno črto. Napadalni oddelki so zadeli prej, kakor so pričakovali, na naše na boj pripravljene čete. Vneli so se trije po prostoru ločeni boji, vsi trije so se končali tako, da so se Italijani umaknili. Napad srednjega oddelka je najprej uplahnil. Njegove težke baterije so usipale živahen ogenj na naše postojanke pri Sonpausesu severovzhodno od Peutelsteinaj bersaglieri so se pričeli počasi razvijati v napadalno črto. Po živahnem boju s streljanjem, naše skrite baterije so v prvi vrsti merile na bersagliere, je napad opešal in so ga končno popolnoma opustili. Sovražnik se je povsod umikal, deloma je bežal in je pustil 59 mrtvih in znatno število ranjencev na bojišču. Desni oddelek je zadel ob vhodu v dolino Gottnes na naše čete. Napad se je končal s precejšnjimi izgubami za Italijane, ki so bili vrženi nazaj. Ujeta sta bila dva častnika in 117 pešcev. Najmanjšo delavnost je pokazal bataljon, ki se je podal v dolino Travenanazze, Poizkusil je napasti naše močne utrdbe v dolini Fannes, a se je vsled ognja kmalu umaknil proti sedlu Fiorenza nazaj. Sovražni sunek se je povsod izjalovil. Le pri Ponte Alto so še ostale sovražne sile. Da jih preženo, je pričela prodirati iz doline Fannes neka stotnija. Iz Pausesa je tudi odkorakala neka stotnija proti Ponte Alto, da napade sovražnika za hrbtom. Zadnji stotniji se je posrečilo, da je ob 3. zjutraj prišla neopažena do sovražnika in da ga je napadla. Sovražnik se je hitro umaknil čez sedlo Fiorenza. Cela bojna črta je bila zopet prosta. Boj je brez posebnih izgub povsod uspel, ne da bi bile nastopile rezerve. Italijani ne morejo hitro prodirati.
Lugano. Vojaški list »Preparazione« pripravlja javno mnenje na težave ob nadaljnjem prodiranju italijanskih sil in opozarja na neugodni zemljepisni položaj ob meji …

Slovenec, 14. junij 1915
 

eXTReMe Tracker