Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Vojska z Italijo – 11.06.1915

11.06.1915

dLib.si

petek, 11. junij 1915, ob 16:01, Boris Štupar, ogledov: 657

Slovenec: Avstrijsko uradno poročilo.

Zopet odbiti poskusi Italijanov, da bi prekoračili Sočo. — Boji pri Bovcu se nadaljujejo.
Dunaj, 10. junija, (Kor. urad.) Uradno razglašajo: Na bojni črti ob Soči so bili zopet odbiti ponovljeni poizkusi sovražnika, da prekorači Sočo pri Plaveh, Gradiški in pri Zagraju.
V okolici pri Bovcu in na Karnijskem slemenu vzhodno od prelaza Plocken se nadaljuje boj. Artiljerijski boji v prostoru na tirolski vzhodni meji se nadaljujejo. Neki sovražni napad v ozemlju Tonale se je izjalovil ob odporu naših hrabrih varnostnih čet.
Namestnik načelnika generalnega štaba: pl. Hofer, fml,

Bitka ob Soči.
»Frankfurter Zeitung« poroča iz Pariza, 7. junija: »Matinu« javljajo iz Milana: Bitka ob srednji Soči se razvija v celi vrsti ljutih bojev. Od četrtka naprej je postal boj zelo krvav. Lahi so dobili ojačenja. Njihove izgube se neznatne, (Kakor vedno. Op. ur.)
Kodanj, 8, junija. »Berlingske Tidende« poroča iz Londona, da se je vnela ob Soči bitka, ki se razvija za Avstrijce ugodno. Avstrijci se bojujejo v izredno dobrih postojankah in imajo izborno topništvo.

Poraz Italijanov ob Soči.
Italijansko uradno poročilo z dne 8. junija pravi, da je italijanska artiljerija 6. in 7. junija nadaljevala svojo akcijo ob Soči od Kobarida do morja in je noč in dan onemogočila (?), najti zvezo s sovražnikom. Močne čete, ki so prodirale pod kritjem mogočnih topov, so dosegle to važno črto ob reki, da se tam ustavijo. Postavile so se na primernih prehodnih točkah in so napravila mostišča, da obvladajo breg in nadzorujejo prehod. Lahi so prišli v ogenj, kjer so se ob hladni Soči silno opekli. Razbiti so 2krat na celi črti ob Soči, kakor poroča naš generalni štab. Op. ur.

Vroči boji ob Soči.
Berlin. »Deutsche Tageszeitung« poroča: Napadi italijanske armade morejo do zdaj komaj beležiti znatne uspehe, a zahtevali so že izdatne žrtve. Italijani so na Primorskem posebno drago plačali poizkuse, da zasedejo avstrijsko postojanko na Krnu. Italijanske planinske čete so tu zadnje dni večkrat brezuspešno naskakovale.

Krn pokriva na stotine mrtvih italijanskih alpincev.
Dunaj, 11. junija. (Kor. ur.) Vojni časnikarski stan: Pobočja Krna pokriva na stotine mrtvih alpincev, a italijansko vojno vodstvo zamolči vse izgube, katerih ne more opravičiti z uspehi.

Boji na meji.
»Corriere« piše o bojih pri Tolminu: Iz uradnih poročil je razvidno, da je sovražnik pričel svojo brambo s krepkimi protinapadi, ki sicer ovirajo prodiranje laške armade, a laških linij ne morejo predreti. V podporo naše ofenzive so došle nove čete, tako da so stopili ti boji v zadnjo fazo. V moderni vojski pa ne smemo postati nestrpni, ker moderna sredstva dovoljujejo, da se ravnotežje vsak čas zopet lahko izravna. »Secolo« pravi, da so Avstrijci pripravljeni, da branijo Tolmin z vso močjo, čegar padec pomenja posest cele soške doline …

Slovenec, 11. junij 1915

eXTReMe Tracker