Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Ob 50 letnici Slovenskega planinskega društva

10.02.1943

dLib.si

sreda, 10. februar 1943, ob 10:19, Boris Štupar, ogledov: 769

Slovenski dom: Ljubljana, 10. februarja.
Dne 27. februarja 1943 bo preteklo 50 let od rojstva Slovenskega planinskega društva.

O nastanku te naše organizacije, ki je dovršila tekom pol stoletja svojega življenja pomembno in ob¬širno delo, čitamo v poročilu »Po desetih letih«, ki ga je leta 1903 sestavil dr. Vlad. Foerster in v posebni brošuri izdal takratni Osrednji odbor Slovenskega planinskega društva, med drugim sledeče zanimive stavke: »Dne 23. julija 1892 so prilezli mladi narodni hribolazci Josip Hauptman, Ivan Korenčan in Anton Škof, nabiraje planike, vsak z druge strani na visoko pečino. Krasno vreme, prelep razgled in mičen šopek planik so razveseljevali mlada srca. Vzdramimo se! so rekli mladeniči, podali si roke, pobratili se ter trdno sklenili, da ne nehajo prej, dokler se ne ustanovi slovensko planinsko društvo.

Septembra meseca 1892. leta so se pričeli zbirati somiš¬ljeniki. Po štiri, pet, šest se jih je odzivalo vabilu sklicateljev. Zanimanje je bilo od dne do dne večje in z njim radost sklicateljev. Kmalu se je sestavil pripravljalni odbor in sklical več osnovalnih shodov, prvega dne 23. septembra 1892. Na shodu dne 13. novembra so bili v začasni odbor izvoljeni gg. Ivan Hrasky (načelnik), Vinko Borštner, Josip Hauptman, Anton Mikuš, Simon Rutar, Ivan Soklič, Fran Tavčar, Fran Triller in Jernej Žitnik. Ta odbor je sestavil pravila, katera je slavno c. Rr. ministrstvo za notranje stvari potrdilo z odlokom z dne 10. januarju 1893. leta št. 80637, pripravljal in vse potrebno ukrenil ta ustanovni občni zbor, ki se je vršil dne 27. februarja 1893. leta v vrtnem salonu pri »Maliču« v Ljubljani...«

V istem letu 1893. sta nastali nato še dve podružnici. Kamniška in Savinjska. Naslednje leto je bil objavljen prvi seznam članov društva. Na podlagi tega seznama in podatkov g. Lindtnerja Henrika, ravnatelja v Ljubljani, ki je danes najbolj zanesljiva zgodovinska priča za dogodke iz te dobe prvih let pred postankom in po ustanovitvi SPD. posnemamo, da žive še danes sledeči člani Osrednjega društva SPD iz leta 1893. in so z društvom vred naši jubilanti: Dečman Anton, trgovec in posestnik, Finžgar Franc, pisatelj, Fürsager Leopold, trgovec, Korenčan Ivan. trgovec, Kraigher Franc, krojač, Lindtner Henrik, ravnatelj, Mandelj Josip, ravnatelj tobačne tovarne v p., Mazi Ivan, uradnik drž. žel. v p., Pogačnik Janko. dež. blagajnik v p., Sušnik Rihard, lekarnar, Turk Hugo, živinozdravnik, Vrtovec Josip, poštni kontrolor, žužek Franc, gradbeni svetnik, Magolič Srečko, ravnatelj tiskarne, in Schwendtner Leopold, knjigarnar, vsi v Ljubljani.

Slovenski dom, 10. februar 1943
 

eXTReMe Tracker