Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor Savinjske podružnice SPD v Celju

10.04.1925

dLib.si

petek, 10. april 1925, ob 20:26, Boris Štupar, ogledov: 674

Slovenec: V soboto 4. t. m. se je vršil v spodnjih prostorih Narodnega v Celju dobro obiskan 31. občni zbor Savinjske podružnice SPD.

Občnemu zboru je prisostvoval g. R. Badjura, referent za tujski promet v oddelku ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani.

Načelnik Savinjske podružnice g. Fr. Kocbek je ob tričetrt na 9 otvoril občni zbor ter po pozdravu podal obširno tajniško in blagajniško poročilo. Glavno podružnično delovanje je bilo osredotočeno na opremo in oskrbo planinskih koč. Podružnica je lani s sodelovanjem žalskega odseka ter s pomočjo nekaterih domačinov in s podporo ministrstva za trgovino in industrijo po dveletnem delu popravila in razširila cesto iz Solčave v Logarsko dolino. Tako je omogočen promet z vozovi in avtomobili do Piskernika. Podružnica je tudi izposlovala od poštnega in brzojavnega ravnateljstva v Ljubljani, da se je uvedla meseca junija 1924 poštna avtomobilna vožnja.

Skupnih dohodkov je imela podružnica brez odsekov (celjskega, žalskega in mozirskega) 117.639.40 Din, izdatkov pa 116.829.35 Din.
O delovanju Celjskega odseka je izčrpno poročal g. Plahuta. Nato je podal sodni svetnik g. Tiller poročilo o novi koči v Logarski dolini. Na predlog g. Vrtovca, se imenuje nova koča — v znak velikih zaslug, ki jih ima g. sodni svetnik Tiller za to kočo — »Tillerjeva koča«. (Sledile so slučajnosti, pri katerih se je ugotovilo, da je naziv Slap pod Rinko netočen. Zato se prekrsti ta naziv v ime Savinjski slap oz. Slap Savinje.

Slovenec, 10. april 1925

eXTReMe Tracker