Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor TK Skale

04.05.1935

dLib.si

sobota, 4. maj 1935, ob 08:37, Boris Štupar, ogledov: 963

Jutro: Ljubljana, dne 2. maja.
Na verandi hotela Uniona so v torek zvečer Skalaši pretresali obračun dela na rednem občnem zboru svojega kluba.

Zborovanje, ki se ga je razen številno zbranega članstva udeležil med drugimi zastopniki tudi predsednik SPD dr. Pretnar, je vodil predsednik dr. Mirko Kajzelj, tajnik Kham, vodja alpinističnega odseka Adi Kržan in blagajničarka Danica Blatnikova pa so podali obsežna poročila, ki zgovorno pričajo o krepkem razmahu našega alpinizma, organiziranega v Skali. Posebne omembe je vredna šola ki jo je lani priredil klub na pobudo planincev Pipana in Lipovška z namenom, da vzgoji mlade, navdušene turiste v dobre alpiniste in s tem obenem širi idejo alpinizma. Šola, ki je obiskovalce poučila o pravilni alpinistiki, katere neznanje je že številnim drznim turistom izkopalo prezgodaj grob je bila še posebno aktualnega, pomena ker se ravno zadnji čas leto za letom množe nesreče v planinah. Med slušatelji ki so se prijavili v tolikšni množini, da je vsako predavanje imelo okrog 100 udeležencev je klub na koncu izbral interesente za plezalne vaje. Za ta praktični kurz se je priglasilo 35 mladih planincev, ki se zdaj vadijo na Turncu pod Šmarno goro pod vodstvom inž. Modca. Po lepem uspehu, ki ga je doživela ta prva alpinistična šola, je jasno izpričala pereča potreba takšnih prireditev in najbrž bo Skala že letos uvedla tudi pouk o zimski alpinistiki, ki je pri nas še zelo malo razvita.

Posebnega zanimanja je bilo med zborovalce deležno gospodarjevo poročilo o prospehu skalaškega doma na Voglu, ki je bil o božiču 1933 izročen javnemu prometu, 19. avgusta 1934 pa slovesno blagoslovljen po ljubljanskem škofu dr. Rožmanu in oficielno otvorjen. Do konca sezone v oktobru lanskega leta je imel dom že 1419 obiskovalcev in 1452 prenočnin. Te številke pričajo da se je dom našim turistom na mah izredno priljubil, saj pa mu njega divni položaj po pravici zagotavlja najboljši sloves. Poleg turistov in smučarjev, ki najdejo tam najlepše terene, pogosto obiskujejo dom na Voglu tudi številni letoviščarji iz Bohinja, ki sicer nimajo namena vzpenjati se v strme bregove a jih zamami pogled na drzno na Rjavi skali postavljeno zgradbo visoko nad gladino Bohinjskega jezera. Letošnji obisk za lanskim prav nič ne zaostaja. Od božiča do 22. aprila je imel dom 447 vstopnin ter 1113 prenočnin. Lani je klub pri vseh finančnih težavah izvedel projektirano smučarsko traso čez Kratke plaze do drvarske bajte. Odtod pa bodo letos skušali napraviti prehod v Veliko Suho. V načrtu je tudi trasa od planine Suhe, preko katere je najlepši smuč z Vogla, nad Laškim rovtom na Žlan, tako da bo mogoč udoben smuk prav do Bohinjske Bistrice. Pa tudi za povečanje in izpopolnitev doma samega pripravlja klub obsežne načrte.

Na koncu je bil izvoljen v glavnem stari odbor, le ker je dr. Kajzelj zaradi prezaposlenosti drugod odklonil predsedniško mesto, je bil namesto njega izvoljen dosedanji podpredsednik ravnatelj France Vilhar.

Jutro, 4. maj 1935

eXTReMe Tracker