Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor »Slovenskega planinskega društva«

18.04.1925

dLib.si

sobota, 18. april 1925, ob 15:17, Boris Štupar, ogledov: 716

Jutro: Sinoči se je vršil v salonu restavracije pri Levu občni zbor »Slovenskega planinskega društva«, ki je bil zelo dobro obiskan.

Zborovanje je otvoril društveni predsednik dr. Tominšek, ki je uvodoma pozdravil navzoče člane in zlasti zastopnike raznih podružnic, zastopnika velikega županstva g. Badiuro in odlično planinsko delavko gospo Copeeland.

Takoj nato je predsednik dr. Tominšek v kratkih besedah orisal dedovanje osrednjega odbora v preteklem poslovnem letu. Navajal, da je bilo društvo v prijateljskih stikih z ostalim našimi planinskimi društvi, zlasti s »Srbskim planinskim društvom«, ki je mnogo pripomoglo do tega, da je društvo dobilo prepotrebno železniške olajšave. Omenjal je tudi uspešno propagandno delo, ki ga je razvijal odbor, v svrho okrepitve zanimanja za naše lepe planine.

Tajniško poročilo je podal g. Tominec, ki je naglašal, da je društveno delovanje bilo osredotočeno predvsem na gospodarsko delo. Omenjal je zgraditev prepotrebne koče na Krvavcu, ki bo letos slovesno otvorjena in ki bo mnogo pripomogla do tega, da bo tudi zimska turistika zavzeli pri nas velik razmah. Nadalje je društvo preuredilo in predelalo razna gospodarska poslopja pri hotelu »Zlatorog« v Bohinju, temeljito popravilo kočo na Veliki planini, razne druge koče in nabavilo nove inventarje ter popravilo in na novo markiralo razna planinska pota. Z zadovoljstvom je naglaša, da zanimanje za društvo vedno narašča, kajti sedaj ima društvo že okoli 7000 članov.
Na novo so bile ustanovljene tri podružnice in sicer jeseniška, vrhniška in belokranjska. Tajništvo je odposlalo 2000 dopisov in odpravilo nad 3000 strank. Omenjal je tudi številne prijatelje in podpornike društva, katerim je občni zbor izrekel svojo toplo zahvalo.
Ob sklepu se je spomnil v minulem letu umrlih članov in onih, ki so postali žrtev naših sinjih planin. Občni zbor jim je izkazi svojo čast z dvignjenjem s sedežev.

Blagajniško poročilo je podal knjigovodja g. Rozman, ki je poročal, da je imelo društvo denarnega prometa 11,755.818 Din. Lep dobiček so prinašale koče in sicer 422.145 Din. Najbolj je uspeval Zlatorog v Bohinju, ki je sam donašal društvu čistega dobička nad 260 000 Din. V celoti je imelo društvo lansko leto 114.322 Din dobička.

Revizijsko poročilo je podal g. Frlinc, nakar je občni zbor podelil odboru absolutorij s pohvalo. Sprejet je bil tudi proračun za bodoče poslovno leto, ki izkazuje ravnovesje v znesku 1,503.995 Din.

Pri volitvah je bil nato soglasno per aclimationem izvoljen sledeči odbor: predsednik dr. Tominšek in za odbornike gg.: Tominec, Mlakar, Jeretina, Tavčar, Hrovatin, Čatež, Rozman, Skaberne, Lapajne, Ravnik, Knafelc, Kveder in dr. Pavlin.

Nato se je vršila dolga debata o spremembi društvenih pravil. Z malimi izpremembami je bila sprejeta od osrednjega odbora predlagana izprememba pravil. Po kratki debati o posameznih predlogih pri slučajnostih je bil nato zaključen lepo uspeli občni zbor.

Jutro, 18. april 1925

eXTReMe Tracker