Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Veliko pobud govori o uspehu in vitalnosti

 01.04.2015

 

petek, 3. april 2015, ob 05:29, Mitja Gleščič, ogledov: 737

Primorski dnevnik: SPDT - 61. redni občni zbor; Več članov je prejelo priznanja Planinske zveze Slovenije

Na 61. rednem občnem zboru planincev v Trstu je, ob številni udeležbi članov in gostov, prišlo do izraza bogato in pestro delovanje v letu 2014 in program dela za letošnje leto. Program zastavljenega dela požrtvovalni planinci izvajajo že od januarja.
Že v natančnih poročilih predsednice Marinke Pertot, tajnice Sabrine Žezlina, blagajničarke Patrizie Krevatin in gospodarja Franca Starca je bil izčrpno podan pregled delovanja. Temu pa so sledila še poročila odgovornih posameznih odsekov za mladino, smučanje, alpinizem, jamarstvo. Vsa ta poročila pa ne prikazujejo samo številčnost pobud. Suhoparne številke sicer govorijo o 27 izletih in pohodih, z udeležbo preko1200 planincev/pohodnikov, 8 predavanjih z ekskurzijami, o razstavah, tečajih. Vse to z razpredeno mrežo stikov in sodelovanj, ki gredo od goriških planincev, Sloge,Grudna, Devina, Cai in XXX Ottobre, preko sodelovanja z planinskimi organizacijami v Tolminu, Jesenicah, Benečiji, Celovcu, Sežani, Kopru, Ilirski Bistrici, vse do Reke in seveda z pobratenim Integralom iz Ljubljane. Ker vse to ne pade samo z dreves, so morali člani pripraviti, se dogovarjati; organizirati, tako da je sam izvršni odbor imel 25 sej, poleg sestankov posameznih odsekov.
Ob vsem delovanju v preteklem letu velja nekatere pobude še poudariti. Lastno 110 obletnico društva so planinci proslavili delovno. Tako da so si prevzeli naporno a uspešno organizacijo 43. srečanja obmejnih planinskih društev z udeležbo preko 450 planincev. V sodelovanju z Slogo in Devinom soorganizirali pohod prijateljstva brez meja. Zelo dragoceno in hvalevredno je redno vsakoletno organiziranje planinske šole za otroke na Planini Jezero z udeležbo 30 otrok in 5 vodičev, kakor tudi že tradicionalni orientiring z udeležbo 500 šolarjev.
Vsa poročila, navajanja podatkov, posamezni posegi so potekali v sproščenem prijateljskem vzdušju, konkretno in s kar hitrim planinskim tempom. Vmes pa je potekala stalnica, od uvodnega šopka rož - to so bile čestitke veselega zadoščenja vseh prisotnih za posebno priznanje - Bloudkovo plaketo - ki ga je prejela Marinka Pertot.
Koliko potrpežljivega dela vseh članov je potrebno za uresničitev zastavljenih si ciljev, je bilo pudarjeno v utemeljitvah priznanj Planinske Zveze Slovenije. Ta priznanja so prejeli: zlati častni znak Kermec Angel; bronaste častne znake Bufon Jernej, Kovačič Walter, Soban Mauro, Žnidarčič Gregor ; priznanje za zaključeno tranzvezalo je prejel Zvonko Vidal. Priznanja sta podelila predsednica MDO Maruška Lenarčič in predsednica SPDT Marinka Pertot.


Razvejano dejavnost društva in širino stikov prikazujejo prisotnosti, pozdravi in čestitke predstavnikov PD Koper Darka Butinarja, PZS Maruške Lenarčič, PD Integral Toma Rusimoviča, planinskega odseka iz Reke Darka Moharja, SD Sloga Viktorja Stoparja, SPD Gorica Mitje Morguta, PD Tolmin Žarka Rovščka, PD Sežana Jožice, PD Hrpelje-Kozina Iztoka Čadeža in še posebej predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina, kije poudaril s kakšnim ponosom in zadoščenjem je prisostvoval podelitvi Bloudkove plakete Pertotovi.
Trenutki priznanj in pohval gredo hitro mimo. Delovanje za tekoče leto že redno poteka. Organizirati je treba načrtovanih 30 izletov, planinsko šolo, predavanja, posebno 12-dnevno potepanje po Črni Gori, vzpone, spuste v jame, tradicionalne pohode in, kot letošnjo novost, redna srečanja »drugače mladih«.
Za dobro obveščanje o vseh pobudah je seveda že na razpolago tradicionalna letna zgibanka. Za sprotno obveščanje pa še spletna stran, rubrika v PD in razpoložljivost vseh posameznih odgovornih.
Na občnem zboru, so bili izvoljeni organi društva in nato porazdeljene odgovornosti.

Porazdelitev funkcij:

Predsednik nadzornega odbora Peter Pavel Fachin, člani nadzornega odbora: Vojko Slavec, Angelo Kermec Izvršni odbor:
PERTOT Marina - predsednica - odgovorna za predavanja
SUHADOLC Peter - podpredsednik, markacijski odsek
KREVATIN Patrizia - blagajničarka
ZEZLINA Sabrina - tajnicaSTAREC Francesco - gospodar, izletništvo, družabnost, rekreacija PERTOT Igor - članarine STAREC Katja - mladinski odsek ŠTRAJN David - alpinistični odsek, odgovoren za spletno stran
ZOBEC Dejan - jamarski odsek VIOLA Mirna - stiki z javnostjo, spletna stran, Facebook

Kooptirani:
Gregor Žnidarčič in Jernej Šček za športno plezanje,
Maksimiljan Kralj in Robert Devetak za smučarski odsek,
Paolo Raseni za skupino »drugače mladih«.

eXTReMe Tracker