Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Moč Slov. planinskega društva

13.04.1935

dLib.si

sobota, 13. april 1935, ob 08:26, Boris Štupar, ogledov: 543

Slovenec: Ljubljana, 12. aprila.
Snoči je bil v dvorani Delavske zbornice občni zbor Osrednjega društva SPD.

Nekaj zanimivih podatkov smo priobčili že v današnji številki. Iz obširnega poročila, ki sta ga podala predsednik dr. Pretnar in tajnik dr. Brilej, posnemamo še naslednje podatke: SPD gleda, kako gradijo druge koče in domove, medtem ko vežejo gradbeni inicijativi SPD roke stari dolgovi. Pod nobenim pogojem ne sme SPD graditi samo ono, kar bo moglo tudi samo plačati in se mora vsaka nova gradnja obrestovati in amortizirati sama.

SPD vodi načelo: planine so naše. Zato se je SPD odločilo graditi primerne planinske domove na Velem polju, Komni in Veliki planini. Na Komni so pričeli graditi že letos in bo tam eldorado našega visoko-planinskega smučanja. Zagotovljeni sta tudi postojanki na Veliki Planini in na Velem polju. Tam bo društvo kupilo 10.000 kv. m sveta. Le v visokih v planinah je možno dolgotrajno smučanje, ker imajo naše doline razmeroma le malo snega. SPD je uspelo v snovanju mladinske organizacije ter bo napravilo v tem oziru dogovor s Ferijalno zvezo za dravsko banovino. SPD bo dalo mladim planincem na razpolago nekatere slabše obiskovane koče.

Osrednje društvo je štelo konec l. 1934 3518 članov ter se je od l. 1933 povečalo za 438 članov. Vse SPD šteje 8051 članov s podružnicami vred, to se pravi, da ima osrednje društvo skoraj polovico vsega članstva. Društvo ni zaostajalo na gospodarskem in ne v kulturnem udejstvovanju, temveč je skrbelo za vse panoge, kakor za zimsko-alpinsko panogo, skrbi za pota in markacije, vodi brigo za reševalne akcije, vzdržuje v dobrem stanju svoje koče in zavetišča ter snuje nove postojanke. Društvo vzdržuje zvezo z vsemi podružnicami in z vsemi jugoslovanskimi in inozemskimi alpinističnimi društvi, enako s sorodnimi športnimi in tujsko-prometnimi zvezami.

Društvo izmenjuje svoje publikacije s sorodnimi, ki jih je nad 40.
Število podružnic znaša 29. Lani je bila likvidirana borovniška podružnica, ki ni imela pogojev za obstoj, zato pa je prirastla ribniška podružnica, ki že kaže živahno delo. Osrednje društvo je dobilo z ustanovitvijo krajevne skupine v Zagrebu krepko oporo.
Koče so imele lani 24.022 obiskovalcev, kar je v primeri z l. 1933, ko je bilo obiskovalcev 24.379, okoli 350 manj. Društvo se je lotilo vprašanja likvidacije svojega posestva v Italiji. Neki dom je bil prodan za 300.000 lir italijanskemu erarju in SPD sedaj zahteva od občin, ki so to kupnino prejele, odškodnino za dom, zakaj last občin je bil le svet. SPD ima v Italiji še več posestev, ki jih bo moralo prodati po primerni ceni interesentom v Italiji.

Novi železniški minister gre planincem zelo na roko ter je dovolil ugodnost polovične vožnje skupinam po 3 člane in je uvedel weekend vlake, na katerih bo tudi dovoljena polovična vožnja. Planinsko društvo je proti odškodnini doseglo, da morejo člani 10 let hoditi čez novo zgrajeni most čez Savo pri Mednu brez plačila mostnine, ker je posebno važno za obiskovalce Šmarne gore. Društvo je lani organiziralo 11 izletov na Bohinjsko Bistrico z avtobusi, pozimi pa dva izleta na Veliko Planino ter po en izlet na Vršič in Krvavec. Društvo organizira ekskurzijo članstva v bolgarske planine, kar bo julija meseca in bo to prvi skupni inozemski izlet. Društveni člani so dosegli lepe uspehe v turah, v domačih in inozemskih planinah.

Smrtno ponesrečili so se lani naslednji člani: Erbežnik, Košir, Tilda Kohn, Franc Kropej, Marjan Benedik, več pa je bilo tudi težjih nesreč.
Društvo izdaja tudi zanimivo alpinsko knjižnico, v kateri sta do sedaj izšli: Mire Debeljakove »Plezalna tehnika« in dr. Breclja »Prva pomoč«. Društvo bo še nadalje izdajalo dobre planinske knjige in brošure, tudi v drugih kulturnih smereh, kakor s prireditvami, predavanji, v trudu za alpinski muzej, se društvo živahno udejstvuje.

Društvo je lani imelo 4,067.000 Din stroškov, tako da znaša izguba 21.000 Din, ki pa je krita. Društvena aktiva znašajo 2,144.000 Din, od tega pa je treba odbiti dolg pri Mestni hranilnici, reševalni fond ter razne drugo dolgove, tako da znaša čisto premoženje društva 1,400.000 Din. Društveni proračun za 1935 znaša 426.000 Din. Vsa ta poročila je članstvo z zadovoljstvom sprejelo na znanje ter tako izreklo sedanjemu vodstvu SPD svoje zaupanje.

Slovenec, 13. april 1935

eXTReMe Tracker