Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Slovensko planinsko društvo v Mariboru

28.03.1925

dLib.si

sobota, 28. marec 1925, ob 10:51, Boris Štupar, ogledov: 769

Jutro: Maribor. 27. marca.
Veliki masiv Pohorja zahteva od naše severne centrale Maribora posebne pažnje.

V turistovskem in geološkem oziru radi izrednih posebnosti, radi vpliva Nemcev na Pohorje v nacijonalnem, radi dominantnega položaja rad severno mejo v državnem oziru. To nalogo vršita podružnici SPD v Mariboru in Rušah.

Občni zbor SPD Maribor dne 26. t m. v Narodnem domu je pokazal, da je to eno najvažnejših in najagilnejših društev. Pod načelstvom okrajnega sodnika dr. Senjoria (odbor ravn. Zupančič, fin. tajnik Volčič, dr. Šnuderl. Kravos, Ferlič, Balch) se je razvilo od Nemcev v zanemarjenem stanju kupljeno podjetje »Mariborska koča« (1071 m) iz planinske koče v letovišče in zdravilišče, obiskovano zlasti iz Zagreba, a tudi sicer iz vseh krajev države. Posestvo meri nad 16 oralov, dve poslopji sta hotelski zgradbi z nad 50 posteljami, koča nudi vse udobnosti. Z dokupi se je preteklo leto posest društva arondirala. Vse podjetje se ceni na milijonske dinarske vrednosti. Zato je tudi blagajniški promet segal v stotisoče. Društvo ima le še okoli 20.000 Din dolgov, je torej premožno in v svojem obratu na Mariborski koči lepo aktivno. Letno znatno prispeva planinski ples (letos nad 16.000 Din). Nad Sv. Bolfenkom stoječ železni razgledni stolp opravlja društvo, ravno tako skrbi za markiranie poti po Pohorju. Drugo kočo, a le poleti odprto, ima na Klopnem vrhuj, ki pa le krije režije: če se razvije zimski šport, bo tudi tu svoje podjetje razširilo.

Posebno živahna debata se je razvila o projektu za nameravano zgradbe koče pri Ribniškem jezeru pod Veliko Kopo. Blagajnik dr. Šnuderl je bil proti temu, da bi vzelo društvo ogromne stroške na breme svoje blagajne in odbora in priporočal, da naj oni, ki se za to zgradbo navdušujejo, stvorijo konzorcij in načrt izvedejo. Načelnik dr. Senior pa je bil za nadaljevanje akcije. Sklenilo se je, pobirati prispevke akcije in pripravljati vse potrebno, izvršitev pa se prepusti poznejšim občnim zborom.

Na novo je bil izvoljen v odbor g. Strašnik. Moramo ugotoviti z zadoščenjem, da se v športnem in v športno - gospodarskem oziru v Mariboru mnogo in pridno dela. Poleg planinskega, sta Ribarsko društvo in Športno društvo Maribor važni in močni gospodarski podjetji, stebra nacionalne misli in propagande ter ognjišče športnega razvoja.

Jutro, 28. marec 1925
 

eXTReMe Tracker