Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Smrt v plazovih

16.03.1935

dLib.si

sobota, 16. marec 1935, ob 18:30, Boris Štupar, ogledov: 682

Jutro: ... je često le navidezna — Izredni primeri

Znani raziskovalec in zdravnik dr. Georg Sticker je mnenja, da je s smrtjo v plazovih, smrtjo od mraza, prilično enaka kakor s smrtjo zaradi električnega toka. Prof. Jellinek je o tej dokazal, da gre večinoma za navidezno smrt, ki se konča po zadostno dolgih poskusih z umetnim dihanjem — včasih po dolgih urah — z zopetnim oživljenjem.

Zanimivi so primeri ki jih navaja dr. Sticker v prilog svoji teoriji. V aktih samostana na Sv. Bernardu je ohranjeno več izpričanih primerov, da so ponesrečenci, ki so jih izkopali po tednih iz snega, znova oživeli. Butkevič poroča o 17-letnem dekletu, ki je bila v lahki obleki in brez hrane 51 dni zakopana v snegu, a so jo v bolnišnici spet oživeli. Kmeta, ki je bil isto tako zakopan v snegu, so našli po 12 dneh še živega, dočim je njegov konj ob saneh zmrznil.

Možno je celo, da zamrzneš popolnoma v led in se vendarle od tajaš živ, kakor nam dokazuje primer tistega ameriškega artista, ki se je dal v provizorni stekleni krsti, napolnjeni z vodo, zaledeniti in so ga vozili od mesta do mesta. Pred začudeno množico so ga potem odtajali in oživili. Ameriški listi so bili pred dvema letoma polni slik o tem dogodku. V tem primeru je šlo nedvomno za sposobnost , ki si jo je mož pridobil z vajo, a vendar kaže tudi to, da je smrt zavoljo mraza lahko navidezna. To pa pomeni, da v takšnih primerih, posebno v sedaj pogostih primerih smrti, zaradi plazov, ni treba takoj izgubiti poguma. Ponesrečenec se da z umetnim dihanjem, drgnjenjem, počasnim ogrevanjem, injekcijami etra ali alkohola itd., pred vsem pa z dolgo potrpežljivostjo morda le oživeti, posebno če gre za mlad in krepak organizem.

Jutro, 16. marec 1935

eXTReMe Tracker