Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Mladina premalo zahaja v planine

   Železar

 

 13.03.1965

Jlib.si

 

sobota, 13. marec 1965, ob 14:12, Boris Štupar, ogledov: 729

Železar: Občni zbor Planinskega društva Javornik — Koroška Bela

Preteklo soboto je bil v dvorani osnovne šole na Koroški Beli občni zbor Planinskega društva Javornik — Koroška Bela. Občni zbor je bil lepo obiskan, poročila o dosedanjem delovanju društva pa so prebrali: predsednik Franc Svetina, gospodar Janko Vilman in knjigovodja Milan Žemljic.

Iz omenjenih poročil je bila razvidna vsestranska skrb za razvoj društva in po drugi strani tudi skrb za čim boljše poslovanje treh planinskih postojank, ki jih že dalj časa upravlja Planinsko društvo. V poročilu so precejšnjo pozornost posvetili problematiki mladinskega odseka. Mladinci, ki so včlanjeni v tem odseku, so naloge dobro izpolnjevali, vendar bo treba v bodoče posvetiti večjo pozornost, da bo naša mladina bolj pogosto in množično zahajala v planine.

Najbolj aktiven je bil gospodarski odsek, ki se je ukvarjal s problemi postojank. Stalna skrb tega odseka je, da skrbi za to, da so postojanke vedno urejene in oskrbovane s hrano ter vsem ostalim, kar potrebujejo planinci, ki prihajajo v te postojanke iz naših krajev, pa tudi iz tujine. V zadnjih nekaj letih je ta odsek posvetil posebno pozornost gradnji Staničevega doma, ki je zdaj že dograjen. Za to gradnjo so potrebovali okrog 28 milijonov, prenesli pa so tudi okrog 200 ton različnega materiala, ki je bil potreben za gradnjo.

Med razpravo so zavrteli dva kratka filma, ki sta bila udeležencem občnega zbora zelo všeč. Marjan Bizjak je s filmi prikazal lepote naših gora in nekaj zanimivosti med samo gradnjo Staničevega doma pod Triglavom. Na barvnem filmu smo lahka videli tudi požrtvovalne delavce in organizatorje iz Planinskega društva, ki so se trudili, da je bil Staničev dom izročen svojemu namenu.

Ob koncu so izvolili nov upravni in nadzorni odbor društva ter tri delegate za skupščino Planinske zveze Slovenije. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Franc Svetina. Tov. Fetihu pa so planinci z Javornika poklonili lepo sliko kot priznanja za njegovo sodelovanje pri izgradnji Staničevega doma.

Železar, 13. marec 1965

eXTReMe Tracker