Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Poset slovenskih planin v letu 1924

13.02.1925

dLib.si

petek, 13. februar 1925, ob 11:04, Boris Štupar, ogledov: 770

Slovenec: Poset lepih slovenskih planin narašča leto za letom tako od domačinov kakor tudi od tujcev.

Ta pojav ni razveseljiv samo iz narodnogospodarskih ozirov, ampak tudi z zdravstvenega stališča. Omalovaževati pa ne smemo pri turistiki njeno posebno nalogo, namreč pospeševanje in razširjanje domoznanstva, ki vzbuja med ljudstvom ljubezen do lastne grude in mu utrjuje ponos do svoje domovine.
To častno in veliko nalogo vršijo v Jugoslaviji razna planinska društva. Izmed vseh je pač najbolj agilno Slovensko planinsko društvo. Po dolgem času nam je možno podati točno statistiko o obisku slovenskih planin v območju gori omenjenega društva, ki je deloma razvidna iz druge številke »Planinskega vestnika«.

Obisk slov. planin je preteklo leto radi neugodnega vremena sicer trpel, vendar pa še izkazuje izredno visoko število, ki znaša v celi Sloveniji 42.338 obiskovalcev. Od celotnega števila odpade na osrednji odbor 25.403 posetnikov. Po državljanstvu je obiskalo gore 39.493 Jugoslovanov in 2.845 inozemcev. In sicer: 1083 Čehoslovakov, 387 Nemcev, 647 Avstrijcev, 421 Italijanov, 60 Angležev ter 27 Francozov. Če primerjamo število obiskovalcev posameznih podružnic, ki imajo planinske koče, vidimo, da je imel osrednji odbor SPD največ obiskovalcev t. j. 25.403 ljudi. Nadaljni posetniki odpadejo na Podravsko podružnico: 3321; na Mariborsko: 3187; Savinjsko 2906; Kranjsko 2527; Mislinjsko: 1617; Celjski odsek Rav. podružnice: 1162; Kranjskogorska: 979; Posavska: 798 in Radovljiška: 438. Najbolj obiskano so bile Julijske Alpe, ki štejejo 13.696 obiskovalcev, potem Kamniške planine s 13.086 obiskovalci, nato Karavanke z 9048 in Pohorje z 6508 obiskovalci.

Izmed vseh planinskih postojank v Sloveniji je bila najbolj obiskana idilična Kamniška Bistrica, ki šteje 3355 obiskovalcev. Druga dobro obiskana točka je romantična dolina Vrat z Aljaževim domom, katerega je posetilo 3294 turistov. Temu častno sledi Triglavski dom na Kredarici z 2521 obiskovalci, ki je gotovo v celem času svojega obstoja topot dosegel rekord. Kot višinska postojanka je pa po številu obiskovalcev Triglavski dom na Kredarici najboljše obiskana točka slovenskih planin v preteklem letu.

Slovenec, 13. februar 1925
 

Oznake: PV
eXTReMe Tracker