Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Četrta seja

sobota, 17. januar 2015, ob 05:28, Uredništvo G-L, ogledov: 796

Manca Čujež: .... Upravnega odbora PZS je bila v četrtek, 15. januarja, v Izobraževalnem centru na Igu - Prisotnih 19 od 23 članov

  
V uvodu je bilo podano poročilo o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS. Predstavljena sta bila nova načelnica Mladinske komisije Barbara Bajcer in predlog sprememb Častnega kodeksa slovenskih planincev, podana je bila informacija o organizacijskem statusu Slovenskega planinskega muzeja, ki se pod določenimi pogoji vključi v Narodni muzej Slovenije.

Soglasno je bil sprejet vsebinski in finančni načrt PZS za leto 2015 s tremi manjšimi popravki. Potrjena je bila zasnova Slovenske turnokolesarske poti, potek katere se bo skladno s predlogi natančneje določil. Soglasno je bil sprejet sklep o nadomestilih za vzdrževanje planinskih poti ob souporabi planinskih poti s strani turističnih in drugih organizacij, kadar je to pogodbeno določeno, prav tako tudi predlog priporočil za zavarovane plezalne poti v I. obravnavi, ki predvideva še interno razpravo.

Potrjeni so bili certifikati Okolju prijazna planinska koča (Koča pri Jelenovem studencu, Dom na Uršlji gori, Dom pri izviru Završnice) in Družinam prijazna planinska koča (Mozirska koča na Golteh, Dom pri izviru Završnice, Planinski dom na Kumu, Planinski dom Velikonočnica in Planinski dom na Jančah) za obdobje 2014–2019 ter vpis novega Planinskega doma Čemšenik (PD Iskra Kranj) v register planinskih koč.

Podano je bilo soglasje k novim vodstvom Mladinske komisije, Vodniške komisije in Komisije za turno kolesarjenje ter soglasje k Pravilniku MK PZS, Pravilniku o organiziranosti vodnikov PZS in Pravilniku vodnikov PZS. Imenovana sta bila dodatna člana Odbora za usposabljanje in preventivo PZS: Tadej Mrak (PD Rašica) in Tomaž Goslar (PD Križe).

V razpravi so bile predstavljene pobude o preoblikovanju načina vključitve plezalnih klubov v organiziranost PZS, zavarovanju prostovoljcev v planinstvu, poenotenih poročilih MDO, prodaji vodnika Razširjena slovenska planinska pot na točkah, ki jih vodnik obsega, dodatnem promocijskem materialu PZS in upoštevanju rokov za oddajo predlogov za obravnavo na skupščini, ki bo 11. aprila v Sevnici. Naslednja seja UO PZS bo 5. marca 2015.

Besedilo in fotografija Manca Čujež  

eXTReMe Tracker