Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Meteorološka postaja

...11.2014


Ve/GL, 29.07.04: Ukinitev meteorološke postaje na Kredarici?

Naše okolje, avgust 2014 (PDF, 5,90 MB)
str. 48 -:Meteorološka postaja Kredarica - Mateja Nadbath
str. 58 -: 60 let Meteolološke postaje na Kredarici - Tanja Cegnar


Planinski vestnik 1969/05/214
Nekaj klimatskih karakteristik Kredarice - France Bernot

/.../ V tistem času, polerti l. 1949, se je pričela uresničevati dolgoletna želja in potreba slovenskih meteorologhov, pričelqa so se dela za meteorološki observatorij na Triglavu. Žal so bila dela že po 14 dneh ustavljena. Šele pčet let kasneje (avgusta 1954) je bila na Kredarici ustanovljena meteorološka opazovalnica, ki od takrat naprej dela nepretrgoma. ...

Bodo meteorološko postajo res ukinili
05.08.
2004: PZS pojasnjuje
31.07.2004: Večer: Ukinitev meteorološke postaje


 

sobota, 29. november 2014, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1853

na Kredarici neprekinjeno deluje že 60 let - Podnebne razmere v visokogorju in zgodovina meteoroloških opazovanj na Kredarici


Meteorološka postaja na Kredarici je naša edina visokogorska meteorološka postaja. Ko so jo leta 1954 postavili, je bila namenjena predvsem napovedovalcem vremena, ki so sicer razpolagali s precejšnjim številom podatkov iz meteoroloških postaj v nižinah, manjkali pa so jim podatki o dogajanju na večji višini.

V času, ko še nismo imeli meritev vertikalnih profilov temperature, vlage, smeri in hitrosti vetra s pomočjo balonov in satelitov, so bile visokogorske meteorološke postaje praktično edini vir podatkov o razmerah v višjih plasteh ozračja. V začetnem obdobju delovanja visokogorske meteorološke postaje na Kredarici je bilo opazovanje pravo pionirsko delo, ki je zahtevalo veliko poguma in trden značaj, seveda pa tudi fizično vzdržljivost. Zaradi hitro spreminjajočih se vremenskih razmer in ostrega gorskega podnebja je delo na naši najvišji meteorološki postaji še vedno težavno in nevarno.

Že od vsega začetka z meteorologi meteorološke postaje v Triglavskem domu na Kredarici uspešno sodeluje PD Ljubljana Matica.

Z razvojem tehnik in opreme daljinskega merjenja v ozračju se je pomen višinskih meteoroloških postaj za spremljanje dogajanja v višjih plasteh ozračja in za napovedovanje vremena zmanjšal. Še vedno pa so nepogrešljive za ocenjevanje nevarnosti proženja snežnih plazov in spremljanje lokalnih razmer v gorah. Ker smo v Alpah priča najbolj prepričljivim dokazom o spreminjanju podnebja, se je v zadnjih desetletjih močno povečal pomen gorskih meteoroloških postaj za spremljanje podnebnih razmer.

Zaradi izjemnega pomena meteorološke postaje na Kredarici se je v zadnjem desetletju v meteorološka opazovanja na Kredarici vključila tudi Slovenska vojska na osnovi dokumenta "Program spremljanja vremena, strukture snega in plazov v visokogorju", ki sta ga Generalštab slovenske vojske in Agencija RS za okolje podpisala leta 2005. Slovenska vojska skrbi za helikoptersko oskrbo postaje in prevoz opazovalcev ob zamenjavah posadke na postaji; iz njenih vrst so tudi meteorološki opazovalci.

V avgustovski številki mesečnega biltena ARSO Naše okolje smo objavili prispevek z opisom podnebnih razmer na Kredarici in članek o zgodovini opazovanj na tej naši najvišji meteorološki postaji.

eXTReMe Tracker