Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Otvoritev ceste v Kamniško Bistrico

26.11.1934

dLib.si

nedelja, 25. november 1934, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 797

Slovenec: Kamnik, 25, novembra 1934
Danes je bila s prav lepo slovesnostjo otvorjena ...

... cesta v Kamniško Bistrico. Velika udeležba najodličnejiih predstavnikov naše javnosti, zlasti tujsko-prometnih činiteljev, je bila dokaz, da se vsi zavedamo pomembnosti tega težko pričakovanega dogodka. S posebno radostjo pa so prihiteli k slavnostni otvoritvi zastopniki naših planinskih organizacij in številni planinci iz Kamnika, Ljubljane in tudi od drugod.

Ob 11 je krenila iz Kamnika proti Bistrici dolga kolona avtomobilov do klanca pod Gaberjem, kjer je pričetek novozgrajenega dela ceste. Tu ie bila cesta zaprta s trakom, ki je bil pripet na dva zelena mlaja. Načelnik kamniškega okrajnega cestnega odbora g. Franc Kratnar je v lepem nagovoru pozdravil vse, ki so prihiteli na slavnostno otvoritev bistriške ceste, nato pa je zastopnik bana, inšpektor tehničnega oddelka kr. banske uprave g. inž. Orel, izročil cesto prometu z željo, da bi uspešno služila razvoju tujskega prometa in napredka kamniškega okraja.

Gostje so nato v avtomobilih krenili po novi cesti in še naprej k planinskemu domu, kamor je privozil tudi Kregarjev avtobus. Vsi so se najprej podali h kraljevemu lovskemu dvorcu onkraj izvira, kjer je bila pred vhodom k dvorcu ganljiva spominska svečanost za najvišjim gostom in prijateljem bistriške doline — blagopokojnim kraljem Aleksandrom, ki si je na tem lepem kraju postavil miren dom za oddih in prijetno razvedrilo. Pred kraljevo sliko je gorela lučka, ozadje pa je bilo okrašeno z zelenjem in planinkami. Gostje so z enominutnim molkom in trikratnim klicem »Slava« počastili spomin vladarja. V bistriškem planinskem domu je bil pripravljen obed, na katerem so številni govorniki povdarjali velik pomen nove ceste, ki je omogočila tudi neturistom lahek in udoben dostop do bistriškega raja. Planine, ki se vidijo tako blizu Ljubljani, so zdaj še bližje.

Komaj eno uro avtomobilske vožnje je sedaj Ljubljana oddaljena od Bistrice, ki bo postala važno izhodišče za planinske ture po najvišjih vrhovih. Okrajni načelnik g. Voušek je zlasti povdarjal željo vseh prebivalcev kamniškega in gornjegrajskega okraja, da bi se po dovršitvi bistriške ceste pričela že spomladi gradnja luške ceste, za katero so že izdelani podrobni načrti.

Slovenec, 26. november 1934

eXTReMe Tracker