Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Važni sklepi mednarodne planinarske zveze

23.09.1934

dLib.si


 

 

UIAA - history Naša zgodovina se je začela leta 1932 v Chamonixu ...

nedelja, 23. september 1934, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 951

Jutro (1934): ... »Union internationale des associations d´alpinisme« (Mednarodna zveza združb alpinizma) je imela dne 6. in 7. septembra 1934 svoj peti kongres v Pontresini v Švici.

Bilo je zastopanih 12 držav s 27 delegati. Zvezo planinskih društev v Jugoslaviji je zastopal član SPD dr. Tuma Henrik. Prvi pristop zastopnika Jugoslavije je zbor najživahneje pozdravil. Na kongresu so se obravnavala jako važna in tudi za naša alpinska društva koristna vprašanja, posebno glede prehajanja alpinistov preko meje, enotno postopanje za znižane vožnje na državnih železnicah, glede izterjanja rešilnih stroškov za ponesrečene alpiniste inozemce, ureditev meteorološke službe, izdaja letnega priročnika za alpiniste, vzajemnost zavetišč, zaščita proti vandalizmu, ureditev prenočevanja mladine, študij in seznam plazov, fotograf, razstava plan. pokrajin, enotna terminologija, zaščita lepote pokrajin.

Slednjič se je obravnaval še poseben predlog profesorja Goetla, zastopnika poljskega planinskega društva, glede ustanovitve narodnega parka v Tatri, ter predlog zastopnika Jugoslavije, da velja ustanoviti pri vsakem alpinskem društvu literarne odseke za proučevanje Alp, posebno nabiranje nomenklature in terminologije. Druga njegova resolucija, ki je merila na znižano vozno ceno za alpiniste splošno in način uveljavljanja krožnih listkov (billet circulaire) se je sprejela le v omejenem smislu, da se sploh unija zavzame za enakomerno postopanje pri določanju olajšav in reprocitete.

VI. kongres unije se bo vršil po letu 1935. v Barceloni. Prvi kongres je bil leta 1930. v Zakopanih, potem l. 1931. v Budimpešti, l. 1932. v Chamonixu in l. 1933. v Cortini d' Ampezzo. Na teh kongresih Jugoslavija ni bila zastopana.

Jutro, 23. september 1934

Oznake: ZGO
eXTReMe Tracker