Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Logarska dolina in nič drugače!

14.08.1934

dLib.si

torek, 14. avgust 1934, ob 18:08, Boris Štupar, ogledov: 1388

Jutro (1934): Stališče, ki ga zavzema g. Rudolf Badiura v vprašanju, ali naj pišemo »Logarska« ali »Logarjeva dolina«, je popolnoma pravilno.

Ljudstvo v Solčavi, Lučah, na Ljubnem in sploh v vsi Gornji Savinjski dolini pozna samo Logarsko dolino, oziroma prvotno Logarski kot. Ljudstvo je govorilo Logarski kot. Logarski stan (pod slapom Savinje) od pamtiveka in docela napačna je domneva, da je ta oblika nastala pod vplivom nemške označbe »Logartal«, ki jo je, kolikor je meni znano, vedno rabil prof. dr. Johannes Frischauf v svoji monografiji »Die Sanntaler Alpen« l. 1877. Označba »Logarjeva dolina « je nastala šele l. 1893. in je tvorba »Planinskega Vestnika«, ne toliko pokojnega Frana Kocbeka, kakor takratnega urednika »Planinskega Vestnika« že tudi pokojnega Antona Mikuša. Na isti način je hotel takrat Mikuš prekrstiti tudi lučko vas (Luče), lučko kočo in Lučko Babo v luško vas, luško kočo in Luško Babo, kar je morda filološko pravilno, ljudstvo pa tako ne govori.

Da utemelji pravilnost označbe »Logarjeva dolina«, se dr. Glonar sklicuje na primere »Robanov kot« in »Matkov kot«. Obliki Robanov in Matkov kot sta pravilni, ker sta lastnika teh »kotov« kmeta Roban in Matko. Logarske doline lastniki so trije kmetje Plesnik, Logar in Podbrežnik in sicer od pamtiveka, za to je ljudstvo ni moglo imenovati kakor v primeru Robana in Matka po njenem lastniku. In za to tu gre. Logarska dolina je dobila svoje ime ne po njenem nekdanjem edinem lastniku, marveč po logarjih, ki so nekoč tu živeli ter čuvali gozdove in divjad za svoje gospodarje.
Edino pravilno ime za kotlino pod slapom Savinje je torej Logarska dolina, kakor jo imenuje tudi vse prebivalstvo Gornje Savinjske doline.

Rasto Pustoslemšek

Vprašanje »Logarjeva ali Logarska« je vzbudilo veliko zanimanje v krogih čitateljev, zlasti pa med planinarji in Gornjesavinjčani. Objavljamo še naslednji dopis, ki nam ga je poslal g. Mirko Petrič iz Šmartna ob Paki: K dr. J. Glonarjevemu dopisu v petkovem »Jutru« pripominjam naslednje: Vsi domačini pravijo Logarska dolina. »Grem v Logarsko dolino«, ali pa še celo: »Grem v Logarsko «. Če vprašaš domačina, čigav je oni avto, ki je last Logarja, ti bo odgovoril: »logarski «, ne Logarjev. Kar se tiče vere v Kocbeka in ne v Badjuro, opozarjam pisca na Kocbekovo knjigo »Savinjske Alpe«, ki je izšla l. 1926. v založbi Goričarja in Leskovška v Celju, katero naj pazljivo prečita. V njej bo našel dosledno samo »Logarska dolina «. Glej tudi stran 173. omenjene knjige kjer je govor o »Logarskih pečeh«, (te so sicer v Lučah, a potrjujejo pravilnost Logarske doline). Opozarjamo nadalje na Seidlovo knjigo »Kamniške ali Savinjske Alpe «, kjer je govor samo o »Logarski dolini«. Isto najdeš tudi v dr. Mišičevi knjigi »V porečju bistre Savinje«. Pustimo izraze, kakor jih rabijo domačini, ali pa predrugačimo vse: »Konjski vrh« v »Konjev vrh«.

Jutro, 14. avgust 1934

eXTReMe Tracker