Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Sklad za pomoč pri reševanju v tujini 1980

Za G-L priredil: Genadij Štupar


 

petek, 12. december 1980, ob 00:07, Boris Štupar, ogledov: 1302

AR 9/1980 - Jure Ulčar: Zaradi velikih stroškov pri lanskih nesrečah v tujini smo letos skušali izpeljati enotno solidarnostno akcijo.

Vsak alpinist je ob registraciji obvezno vplačal 100 din v sklad za pomoč pri reševanju v tujini, vsi neregistrirani pa so lahko sodelovali solidarnostno. Vplačilo je bilo trikrat manjše od dosedanjega in je veljalo za vse leto pod pogojem, da vsakdo, ki se nameri v tujino, prej sporoči na Planinsko zvezo Slovenije točne podatke o predvidenem cilju in času ter vrnitvi. Iz 42 slovenskih AO in AS (1 AS ni sodelovala!) se je 677 alpinistov zavarovalo obvezno ob registraciji, 44 pa jih je sodelovalo solidarnostno.

Od 711 zavarovanih alpinistov jih je 398 iz 19 odsekov obiskalo tujino: Akademski AO 9, Bohinj 1, Črnuče 1, Domžale 6, Idrija 15, Impol 3, Jesenice 6, Jezersko 4, Kamnik 15, Kranj 6, Litostroj 1, Ljubljana-matica 10, Mengeš 5, Novo mesto 5, Nova Gorica 9, Radovljica 4, Soški AO 1, Šaleški 2 in AO Tržič 7. Vseh odhodov je bilo gotovo precej več, sporočil o predvidenih ciljih pa smo prejeli le toliko. Kot je bilo že omenjeno, zavarovanje brez teh sporočil ne velja.

Najbolj obiskano področje so bile francoske Alpe, ki so imele 38 samostojnih obiskov, poleg tega pa še 18 obiskov skupaj z drugimi področji. Sledijo švicarske Alpe z 9 samostojnimi in 19 skupnimi obiski, nato italijanski Dolomiti - 19 samostojnimi in 10 skupnimi obiski, avstrijske Alpe s 15 obiski, Zahodni Julijci s 4 obiski in italijansko visokogorje s 3 obiski. Pri odhodih na dvoje različnih področij hkrati so bili 4 odhodi v francoske Alpe in Dolomite, 6 odhodov v švicarske Alpe in Dolomite ter 13 odhodov v francoske Alpe in švicarske Alpe.

Največ obiskov je bilo v avgustu – 59, 19 ob koncu julija, 6 v začetku septembra, 19 v septembru in 8 julija. Najmanj obiska je bilo v juliju, konec avgusta in v začetku septembra. Druge mesece alpinisti niso obiskovali tujine.

Alpinisti so podatke o zavarovancu sporočali presenetljivo vestno in natančno. Od vseh prijav sta bili le dve tako nepopolni, da ju nisem mogel upoštevati, pa še ti dve od istega (!) alpinista. Precej napak pa je opaziti pri pisavi. Pojavljajo se »zanimivosti«, kot so »AJGER«,«ŠAJDEG«,«MT. BLANK«, »MT. BLANCH« ,«KURTI«, »VERTI«, »ŽERASI« in podobno, kar kaže na to, da nekateri naši plezalci niso povsem pismeni ali pa niso prav nič preštudirali okolja, kamor so se namenili. K sreči je takih ekstremnih primerov kljub vsemu zelo malo.

Opazil sem tudi, da nekateri naši veliki odseki niso poslali niti enega svojega predstavnika v tujino ali pa, kar je še slabše, se plezalci iz teh odsekov pri odhodu niso prijavili. Navajam seznam odsekov, za katere ni nobenih podatkov, da bi njihovi člani letos plezali v tujini: AO Celje, AS Borovnica, AO Črna, AS Delo, AO Gorje, Obalni AO, AS Logatec, AO Železničar, Martuljek, Mojstrana, Mežica, TAM, Kozjak, AS Prevalje, AO Postojna, AS Sežana, AO Ravne, Rašica, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Šmarna gora, Zasavski AO, AS Ajdovščina in AS Vipava.

V letu 1980 se je zavarovalo tudi 157 planincev, ki so odšli na izlete v tujino bodisi samostojno ali pa pod vodstvom gorskih vodnikov.
V francoske Alpe je odšlo 47 planincev, v Zahodne Julijce 1, v švicarske Alpe 27, v italijansko visokogorje 15, v avstrijske Alpe 64 in v Tatre 3.

Gorski vodniki so vodili takole: 8 v Francijo, 7 v Švico in 10 v Avstrijo.

Podatki so gotovo zelo nepopolni. Kljub temu je treba z akcijo nadaljevati. Alpinisti se bodo v letu 1981 zavarovali obvezno pri registraciji ali pa solidarnostno, na oba načina pa do 31. marca. Prispevek bo enak kot letošnje leto. Nujno potrebno pa je, da bi pri akciji sodelovalo čimveč planincev.

V naslednjih letih bi moralo biti to zavarovanje urejeno enotno za vse planince.

Jure Ulčar


S seminarja za vodstva alpinističnih odsekov

Stane Belak: Treningi v telovadnici za alpiniste niso vabljivi.
Andrej Štremfelj: Nasprotno, včasih je pri treningih v telovadnici tako malo kisika, da je to najboljši trening za višino osem tisoč metrov.

eXTReMe Tracker