Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Bohinjski železniški predor — predrt

01.06.1904

dLib.si

sreda, 1. junij 1904, ob 14:46, Boris Štupar, ogledov: 978

Slovenec (1904): Bohinjska Bistrica, 1. junija.

Včeraj dopoldne so se pričele slavnosti ob ½ 9 uri s sv. mašo, katero je v bližini predora daroval č. g. župnik Piber. Velika množica občinstva je prisostvovala cerkvenemu opravilu. Po sv. maši so si slavnostni gostje nadeli obleke, skozi katere ne pride mokrota, ter zasedli 32 malih okrašenih voz.

Vsak voz je imel 4 sedeže. Železniški stroj je odpeljal vozove ob sviranju godbe skozi slavnostno okrašeni portal v predor. Ves predor se je svetil v električnih lučicah transparenti so v predoru označevali kilometre. Pri metru 2260 se je ustavil vlak. Ondi se je vršila slavnost prebitja. Tu je bilo vse ovito z zelenjem, v avstrijskih zastavah in v zastavah kranjske in primorske dežele. Posebno bogato so bila posejana ondi električna svetila. Sekcijski šef Wurm je nagovarjal tu zastopnika cesarjevega, nadvojvodo Leopolda Salvatorja. V govoru je povdarjal, da je bilo treba 43 mesecev dela, da je bilo delo dovršeno v toliko, da se more obhajati slavnost prebitja. Prosil je nadvojvodo, da v predoru izproži zadnjo mino.

Nadvojvoda se je zahvalil in pritisnil na električni gumb, nakar je v oddaljenosti 500 metrov eksplodiralo 40 min ter se porušila 50 metrov debela skala, ki je v predoru še ločila Kranjsko od Primorske. Delavci so odstranili kamenje. Železniški minister je imel govor, v katerem je proslavljal cesarja in naznanil odlikovanja, katera smo že včeraj sporočili. Ob ¼ na 1. uro je pripeljal vlak slavnostne goste na goriško stran v Podbrdo, ki je bilo vse v zastavah. Nadvojvodo in goste je pozdravil goriški deželni odbornik dr. Marani, nakar je odgovoril nadvojvoda. Goste so pogostila dekleta v slovenski narodni noši. Ob ½ 3. uri popoldne so se vrnili gostje zopet v Bohinjsko Bistrico, kjer se je vršil banket. Banketa se je udeležilo 100 oseb. Deželni glavar Oton pl. Detela je nazdravil cesarju, baron Hein nadvojvodi, baron Schwegel žel. ministru, drž. poslanec dr. Sylvester na sekcijskega šefa Wurma, ces. namestnik Goess na podjetnika Ceconija, »viteza dela«, svetnik Koch na časopisje, sekcijski šef Wurm na slavnostne goste, posebno na drž. poslanca dr. Sylvestra.

Po banketu se je večina gostov podala domov. Nadvojvoda se je s posebnim vlakom iz Lesc odpeljal na Dunaj. Omenjati moramo še, da je podjetnik Ceconi podaril vsem gostom krasen album s podobami o delih pri predoru. Naj bi služila nova železnica na srečo Goriški in Kranjski. Bojazen, da bo v narodnem oziru slabo uplivala, naj se razleti ob jeklenosti našega naroda in ob delu za njegovo narodno brambo!

Slovenec, 1. junij 1904

eXTReMe Tracker