Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor SPD - 1904

13.05.1904

dLib.si

petek, 13. maj 1904, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1145

Slovenec (1904): Slovensko planinsko društvo

... je imelo v sredo zvečer v restavracijskih prostorih tukajšnjega »Narodnega doma« svoj občni zbor. Društveni predsednik g. profesor Orožen je pozdravil zborovalca ter se zahvalil vsem zastopom in posameznikom, ki društvo s svetom in dejanjem podpirajo. Iz pozdravnega nagovora posnamemo, da je gmotno društveno stanje nekoliko slabeje, ker je radi obstrukoije izostala že tretje leto podpora 1000 kron.

O društvenem delovanju omenja, da se bo »Aljažev dom« še letos otvoril, da se vrše priprave za Kadilnikovo kočo in da je les za kamniško kočo že na mestu. Koncem svojega nagovora se je spominjal umrlega člana gospoda Ivana Rodeta, ki je z zneskom 4000 kron v svoji oporoki omogočil, da se bo zgradila kamniška koča, kateri je namenil to darilo. Zborovalci so v znak sožalja vstali s sedežev.

Društveni tajnik g. Hauptmann je poročal, da se je število članov v preteklem letu pomožilo za 236 članov, tako da šteje društvo skupno 1798 članov, od katerih pripada 528 članov osrednjemu društvu, 1270 pa podružnicam. Tajnik je poročal o društvenem delovanju v preteklem poslovnem letu, katerega smo itak zasledovali obširneje v našem listu. Omenjal je društvenih predavanj, zabavnih večerov, planinskega plesa, izletov na Krim, Triglav, Logarjevo dolino, društvene desetletnice, prihodnje otvoritve »Aljaževega doma« na Vratih, Tominšekove poti na Triglav, ki bo najkrajša pot s Trente na Triglav, izboljšanja pota od Luknje čez Rušo; dalje je društvo zaznamovalo in po pravilo mnogo manjših potov in stez. Število obiskovalcev društvenih koč vedno narašča. Pod Razorom je društvo kupilo prostor za stavbo koče, drugih načrtov pa ne kaže razglaševati. Poročilo je dalje omenjalo delovanja »Planinskega Vestnika«, povdirjalo, da je v prometu mnogo tisoč prekrasnih razglednic, katere sta društvu omislila gospa Mankočeva in gospod dr. Forster ter si s tem pridobila velike zasluge za društvo. Na Jezersko je društvo uredilo novo poštno vožnjo, spominjalo se 60letnice prof. Chodonskega in 70letnice Jana Lege, izposlovalo, da vozi od 1. junija do 18. septembra na Gorenjsko še en vlak. Promet tujcev v deželi vedno narašča, Kranjska postaja vedno bolj znana. Podružnice, razven dveh, dobro delujejo.

Blagajniško poročilo je podal g. Jar. Foerster. Računski sklep osrednjega od bora za l. 1903 izkazuje dohodkov 23 789 K 87 v., stroškov 23.932 K 16 v., nedostatek znaša 142 K 29 vin. Čista imovina društva znaša 15 309 K 13 v. Glavni računski sklep vesoljnega društva pa izkazuje dohodkov 56.165 K 22 v., stroškov 50.849 K 81 v., preostane gotovine 5315 K 41 v. čista imovina vesoljnega društva je 52.525 K. Proračun osrednjega društva za l. 1904 znaša: dohodki 10.400 K, stroški 12 167 K 87 v., nedostatek 1767 K 87 vin. Pregledovalec računov g. Mejač je poročal, da so računi v popolnem redu.

Pri dopolnilni volitvi enega odbornika je bil izvoljen v odbor gosp. Korošec, koncipist pri dež. odboru. Razvile so se nato obširne debate.

Gospod Mandelj je priporočal odboru, naj ne stavi več premajhnih koč. Njegov predlog, naj bi se triglavska koča od znotraj obila, je bil splošno odobravan. Glede njegovega vprašanja, ako se bo napravil botanični vrt na Velem Polju, je odgovarjal g. profesor Macher, da se to gotovo zgodi. Glede koč je povdarjal g. dr. Tominšek, da je treba premišljevati, kje se bode dobilo pokritje za bolje naprave. Denar za opravo za češke koče so češke dame nabrale s prostovoljnimi doneski. Tudi do ljubljanskih dam se bo odbor sedaj obrnil, da nam pomagajo glede oprave »Aljaževega Doma«.

Predlog g. dr. Šviglja, da bi se zvišala udnina, je bil zavrnjen. Razni govorniki so povdarjali, da društvu da moč le množina članov, ako bi bila pa višja članarina, ni gotovo, ako bi društvo imelo več dohodkov. Nekatere podružnice prosijo celo, da se jim članarina zniža. V kranjsko gorskem okraju so člani društva celo delavci. Gosp. Orožen je omenjal z ozirom na zgradbo koč, da so bile koče, katere je omenjal g. Mandelj, prve koče, a kjer bo treba, se jih bo sedaj več gradilo. Predlog g. dr. Tominška, da se tudi v prihodnjem predpustu priredi planinski ples, je bil soglasno sprejet. Z ozirom na neko željo g. Mandlja je povdarjal g. dr. Tominšek, da se mora sedaj ostati pri dosedanji društveni naredbi, da ima osrednje društvo pravico delati tudi ondi, kjer kaj podružnice zamude, šele potem, ko bodo vse podružnice dobro delovale in bodo dobro urejene, bo na mestu, da bo v Ljubljani poslovala le podružnica, nad društvom se pa postavi neko posebno centralo. G. dr. Tominšek je navajal, da radovljiška podružnica sedaj nič ne deluje in da niti članarine na pobira in tudi v soško podružnico bo treba pešači, da ne razpade. G. dr. Švigelj je predlagal, naj bi društvo vplivalo pri »Slov. Matici«, naj sprejme v svoj zemljevid slovenskih dežela, kadar ga izda, tudi pota »Slov. plan. društva« in koče. G prof. Orožen je odgovarjal, da sedaj ni sredstev, da bi se izdal edino primern zemljevid v merilu 1:25000, dokler pa mi tega ne zmoremo, treba se bo zanašati na zemljevid posameznih avstrijskih dežela, ki se izdelujejo v zgoraj označenem merilu. Do tedaj se bomo morali zadovoljevati s tem, da bomo izdajali razne načrte, kakršnega te že izdalo društvo za promet tujcev na Bledu »Vodnike« po raznih slovenskih krajih.

Občni zbor je pričal, da je možem, zbranim v tem društvu, resna stvar velika naloga »Slov. planin, društva«. Naj bi pri svojem nesebičnem in plemenitem delu našli obilo podpore v vseh krogih slovenskega naroda!

Slovenec, 13. maj 1904
 

eXTReMe Tracker