Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Izbor kandidatov za Lotse*

 


Za G-L priredil: Genadij Štupar

petek, 10. oktober 1980, ob 00:11, Boris Štupar, ogledov: 1840

AR 8/1980 - Bojan Pollak: 13. oktobra je bil sestanek komisije za izbor kandidatov za odpravo na Lotse.

Do tega dne je prišlo 26 prijav. Za odpravo je bilo potrebno izbrati 20 članov. Kriteriji, po katerih naj bi izbirali, so bili objavljeni že skupaj z razpisom in so bili naslednji:
1. Kandidat mora imeti katerikoli razred po enotni kategorizaciji Jugoslovanskih športnikov (med 1. 5. 1979 in 30. 4. 1980).
2. Do 1. 1. 1981 mora imeti vsaj 5 let alpinističnega (ne plezalnega) staža (datum sprejema med alpiniste).
3. Do 31. 8. 1980 mora imeti v vsej svoji plezalski dejavnosti opravljenih najmanj 100 tur, od katerih jih mora biti najmanj 30 v zimskih razmerah ali pozimi in od tega najmanj 15 vzponov.
4. Z različnimi turami mora doseči najmanj 60 točk za nadmorsko višino. Pri tem pa velja, da je tura nad 8000 metrov vredna 60 točk, tura nad 7000 m 30 točk, tura nad 6000 m 20 točk in tura nad 4000 m 10 točk (enkratno prečenje vrhov velja le kot ena tura).
5. Kandidat mora biti aktiven v alpinističnem odseku (vsa dejavnost razen plezalne) in v planinskem društvu.
5. 1. Biti mora redni študent ali biti redno zaposlen.
5. 2. Biti mora sposoben za JLA, oziroma oprostitev ne sme biti iz zdravstvenih razlogov.
5. 3. Ne sme kaditi (v času od 1. 9. 1979 do 31. 8. 1980 pokajenih manj
kot 200 cigaret).
5. 4. Imeti mora primerno obnašanje in prilagodljivost kolektivu.
5. 5. Njegovo zdravstveno stanje mora biti odlično.
6. 1. Vsaj pasivno mora znati angleški jezik.
6. 2. Sprejeti mera zadolžitev na določenem področju dela za odpravo.
7. V času od 1. 9. 1979 do 31. 8. 1980 mora imeti opravljenih:
7. 1. 30 poletnih vzponov.
7. 2. 8 zimskih vzponov ali vzponov v zimskih razmerah.
7. 3. Najmanj po dva vzpona na mesec.
7. 4. Od tega mora biti najmanj 20 vzponov IV. ali višje težavnostne stopnje.
8. Imeti mora pozitivne rezultate testov in priprav.
9. Imeti mora tudi pozitivno individualno oceno komisije za izbor.

Opomba: Kriteriji 5. 4., 5. 5. in 6. 2. bodo upoštevani tudi pri dokončnem izboru ekipe. Za drugo selekcijo mora kandidat načeloma ustrezati vsem naštetim kriterijem. Dogovorjeno je bilo, da bo kandidat lahko izbran tudi, če ne bo izpolnjeval samo enega od pogojev pod točko 2. ali pod točko 3. ali 4. ali 6. ali 8. ali pa dveh pogojev pod točko 5. ali točko 7. V vsakem primeru pa mora biti izpolnjen kriterij pod točko 1 in 9.

Ko je komisija pregledala vse prispele prijave, je ugotovila, da nihče od prijavljenih ne izpolnjuje vseh pogojev v celoti. Upoštevajoč dogovor, da je možno tudi odstopiti od določenih kriterijev (glej opombo), je lahko ugotovila, da razpisne pogoje izpolnjujejo samo 4 prijavljeni. Upoštevajoč še določena dejstva (osebna izjava o zaposlitvi namesto pismenega potrdila, kvaliteta vzponov namesto kvantitete) sta pogoje izpolnila še dva prijavljena, skupaj torej šest, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v odpravi. Ker pa je bilo potrebno izbrati za moštvo 20 ljudi, je komisija pregledala, kdo ne izpolnjuje osnovnega pogoja, ki je bil zahtevan v razpisu - doseženega razreda. Taki so bili 4, dva pa nista poslala podatkov ne za kategorizacijo, ne za pregled vzponov v zadnjem letu dni oziroma v petih letih in sta prav tako odpadla. Ostalo je še 14 prijavljenih, ki skupaj s tistimi šestimi, ki izpolnjujejo pogoje, dajo število 20.

In tako so izbrani v moštvo tudi taki kandidati, za katere komisija meni, da to ni ravno prav. Izbrani so tudi taki, ki v letu dni pred prijavo tudi po 4, 5 ali celo 7 mesecev niso opravili nobenega vzpona; izbrani so tudi taki, ki niso hoteli delati v okviru AO ali PD in so se zaradi tega sprli z matično organizacijo; izbrani so tudi taki, ki so napisali lažne izjave.

Kako je to možno? Ali so bili kriteriji za izbor preostri - o tem naj presodi vsak sam, pa tudi komisija za odprave v tuja gorstva in komisija za alpinizem. Ali je morda preveč od alpinista, plezalca zahtevati, da dela včasih tudi na AO in za AO ali PD; ali je morda od takega, ki se bo izpostavljal velikim naporom v steni, preveč zahtevati, naj vsaj dvakrat na mesec opravi kakšno turo; ali je preveč zahtevati, da nekdo ne laže? Mogoče se pa boljši alpinisti niso prijavili? Ali pa v našem alpinizmu zaradi hlastanja po uspehih ni vse tako kvalitetno in krasno, kakor se to kaže na zunaj? Imamo visoko kvalitetne vzpone doma in v tujini, vendar je to delo peščice, da ne rečem elite, ki pa nima za seboj širokega zaledja. In še eno vprašanje se ponuja kljub vsem uspehom itd. Smo res tako kvalitetni in množični, da lahko organiziramo toliko odprav? Na pamet govoreč verjetno smo, ko pa dobimo v roke podatke, pa verjetno ne!

Resnica bo nekje med temi možnostmi. Zadnji čas je, da jo poiščemo.

Bojan Pollak


* V 7. številki AR je na strani 25 opomba, naj bi pisali in izgovarjali Lotse s h, če je tako v navadi pri domačinih, sicer pa lahko skrivnostni in imenitni h izpustimo. V zvezi s tem navaja vodja odprave Aleš Kunaver, da domačini z ene strani gore izgovarjajo Lhotse, z druge pa Lotse in da je verjetno druga možnost pravilnejša, da pa bi se bilo treba o tem pogovoriti ...


Kaj pomenijo kratice SS, STS in OZPNINK?
Odgovor na prvi dve vprašanji je na strani 21 (preberi ves članek!), tretja kratica pa pomeni odsek za preganjanje neumnih in nepotrebnih kratic, ki ga bo treba vsak čas ustanoviti, ker se odsek za varstvo narave ne utegne ukvarjati še s kraticologijo.

 

Oznake: HIM
eXTReMe Tracker