Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Letno poročilo Slov. planinskega društva

27.03.1894

dLib.si

četrtek, 27. marec 1902, ob 16:33, Boris Štupar, ogledov: 931

Slovenec (1894): ... v Ljubljani za I. društveno leto 1893, je objavljeno v posebni 20 stranij broječi knjižici.

Razven letnega poročila nahajamo v knjižici računski zaključek za l. 1893, imenom so naštete poti, katere je »Slov. planinsko društvo« zaznamovalo minolo leto; objavljen je spis: »Novi pot na Rinko od Savinjskega sedla«, spisal Fran Kocbek.
V odboru društva so gg.: Fr. Orožen, načelnik, dr. J. Furlan, namestnik, Anton Mikuš, tajnik, Josip Hauptman, namestnik, Ivan Soklič, blagajnik, Fran Tavčar namestnik, Fr. Triller, gospodar, Iv. Hrasky, L. Wolfling, odbornika.
Poleg glavnega odbora je minolo leto posloval tudi markacijski odsek z nastopnimi gg.: Vinko Borštner, Josip Hauptman, Ivan Hraski, Iv. Korenčan, Iv. Kruleč, A. Škof, L. Wolfling.

Slovenec, 27. marec 1894
 

eXTReMe Tracker