Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Radovljiški planinci so zborovali

   Železar

 

 22.03.1984

Jlib.si

četrtek, 22. marec 1984, ob 21:23, Boris Štupar, ogledov: 1157

Železar (1984): Člani Planinskega društva Radovljica so na nedavnem občnem zboru pregledali delo v preteklem mandatnem obdobju, se pogovorili o nadaljnjem delu, pa tudi o praznovanju svojega jubileja v letu 1985.

Danes društvo šteje 2339 članov in je eno najbolj množičnih v Sloveniji po aktivnosti in po številu, pa tudi verjetno najbolj številna in delovna družbena organizacija v radovljiški občini.

Iz besed predsednika društva Miha Finžgarja in drugih govornikov, ki so predstavili delo - v lanskem letu, je bilo mogoče ugotoviti, da so planinci opravili veliko dela. Vso pozornost so namenjali trem svojim postojankam: Valvasorjevemu domu pod Stolom, Roblekovemu domu na Begunjščici in Pogačnikovemu domu na Kriških podih. V poletnih mesecih so skrbeli, da so bile vse postojanke redno odprte in oskrbovane in so nudile prijetno zavetje in počitek planincem, ki so jih obiskali. V lanskem letu je bil najbolje obiskan Pogačnikov dom na Kriških podih, ki leži tudi najvišje. Ena največjih pridobitev radovljiških planincev v lanskem letu je bila brez dvoma tovorna žičnica, ki so jo zgradili iz Trente do Pogačnikovega doma. S tem so predvsem rešili pereč problem rednega oskrbovanja te visokogorske postojanke v Triglavskem pogorju. Pri izgradnji so opravili številne udarni-ške ure. Lani so z žičnico prepeljali že 35 ton najrazličnejšega materiala.
V vseh postojankah pa so seveda tudi lani opravili več različnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

Zelo aktivni in delovni so bili tudi posamezni odseki. Tako so člani mladinskega odseka organizirali planinsko šolo in smučanje v času zimskih počitnic pri Valvasorjevem domu pod Stolom. To šolo, v pravem gorskem okolju, so obiskovali učenci osnovnih šol iz Lesc in Radovljice.

Člani alpinističnega odseka so iz vedli alpinistično šolo, odpravo v pogorja južnoameriških Andov, preplezali so številne smeri v domačih in tujih gorah, skupaj so opravili okoli 400 vzponov. Člani odseka pa so marljivo sodelovali tudi pri različnih udarniških in drugih akcijah društva.

Člani postaje gorske reševalne službe niso imeli v lanskem letu večjih reševalnih akcij in so več pozornosti namenjali preventivnemu delu. Izvedli so letni in zimski tečaj reševanja, reševalno vajo iz sten v Dragi, skrbeli so za varnost na zimskem spominskem pohodu na Stol in drugih pohodih. Tudi v lanskem letu so uspešno sodelovali s postajama milice v Radovljici in na Bledu. Pri svojem delu se srečujejo še z nekaterimi problemi, med drugim tudi s pomanjkljivo opremo.

Na občnem zboru so svoje poročilo prebrali tudi člani planinske sekcije tovarne Plamen v Kropi, ki šteje 120 članov. Med drugim so se udeleževali raznih planinskih pohodov in izletov, dobro pa so tudi sodelovali z matičnim društvom v Radovljici. Vrsto pohvalnih besed o uspešnem delu društva je v svojem pozdravu izrekel tudi predstavnik Planinske zveze Slovenije Tone Bučar, planincem pa je za vse dosežene rezultate čestital tudi predsednik Skupščine občine Radovljica Boris Šetina.

Na občnem zboru so potrdili novo planinsko članarino, v katero je sedaj všteto tudi zavarovanje. Za člane tako sedaj znaša članarina 150 dinarjev, za mladince 100 in za pionirje 50 dinarjev. Precej so govorili tudi o programu dela za naslednje obdobje, med drugim že za naslednje leto 1985, ko bo društvo praznovalo 90-letnico ustanovitve in uspešnega delovanja. Ob tem se bo zvrstilo tudi več drugih društvenih jubilejev, in sicer 25-letnica mladinskega odseka, 20-letnica postaje GRS in desetletnica pobratenja s Planinskim društvom v Varaždinu. Vse te obletnice bodo proslavili delovno in manifestativno. Tako imajo v načrtu dokončno zgraditev zgornje postaje, žičnice in zimsko sobo pri Pogačnikovem domu na Kriških podih. Opravili bodo še več drugih nujnih vzdrževalnih del na postojankah. V okviru manifestativnega dela praznovanja pa bodo pripravili več razstav, osrednjo proslavo, razglasili bodo dneve posameznih postojank in organizirali množične pohode, alpinisti pa ponovno načrtujejo alpinistično odpravo. Imenovali so tudi že posebni odbor, ki bo skrbel za program praznovanja. Na občnem zboru so podelili tudi priznanja članom, ki so prehodili transverzalo, posebno spominsko darilo so izročili zakoncema Markun, ki že vrsto let vzorno skrbita za Valvasorjev dom pod Stolom, Petru Ježku, ustanovitelju postaje GRS Radovljica, pa so izročili častni zlati znak GRS za več kot 25-letno aktivno delo.

J. Rabič
Železar, 22. marec 1984

eXTReMe Tracker