Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Iz delovanja mariborskih planincev

29.03.1924

dLib.si

sobota, 29. marec 1924, ob 10:10, Boris Štupar, ogledov: 920

Jutro (1924): Maribor, 28. marca.

Mariborsko podružnico planinskega društva je priklical v življenje šele dotok inteligence in slovenskih pridobitnih krogov po prevratu. Poprej so delovali mariborski planinci v podravski podružnici, ki ima svoj sedež v Rušah. Minuli četrtek je imela mariborska podružnica svoj peti redni občni zbor, ki je pokazal velike uspehe resnega in smotrenega dela. Podružnica je koncentrirala svoje delo na Pohorju ter dvignila obisk marib. koče v minulem letu na 2797, koče na Klopnem vrhu pa na 890, čeprav marib. Nemci naše koče vedno bolj bojkotirajo. Članov je imela podružnica 851, med temi zelo mnogo Ptujčanov. Premoženje se je zadnje leto dvignilo za 100.000 Din. Denarni promet je že presegel vsoto 160 tisoč Din. Čista imovina znaša 61.450 Din za 28.117 Din več kakor lansko leto. Največ posla je imela podružnica s skrbjo za marib. kočo, katero je opravljal realični ravnatelj Zupančič, ki je imel pri tem 43.887 Din denarnega prometa. Zanimive so sledeče številke iz prometa v marib. koči: za popravo in izpopolnitev inventarja so izdali 11.390 Din, razglednic so prodali 2184 za 1875 Din, vina so iztočili za 28.497 Din, piva pa 550 litrov, za prenočišča so sprejeli v letu 1928, 7572 Din, za vstopnino pa 1832 dinarjev. O velikopoteznih načrtih za razširjanje posestva in naprav krog marib. koče smo že poročali. Na četrtkovem občnem zboru se je sprožila še potreba po napeljavi telefona iz Maribora h koči, kar bi bilo važno in potrebno zlasti za trgovske kroge, ki bi se potem veliko bolj posluževali krasnega letovišča na Pohorju. Upajo, da se bo dal tudi ta načrt sčasom s sodelovanjem vojaške oblasti izvesti.

Veselost je vzbudilo poročilo načelnika odseka za zgradbo nove koče pri Ribniškem jezeru: odsek je sklical eno sejo, določil tajnika, ki je poslal v zadevi eno pismo v Dravsko dolino, nakar je čakal celi odsek 4 mesece na odgovor. Potem je baje tajnik vsled svojega oddaljenega stanovanja demisijoniral, ker se ni mogel udeleževati številnih sej. In tako se odsek sploh ni več sešel k novi seji. Načelnik priporoča, da izvoli občni zbor v odsek nove, čilejše moči, kar se je tudi zgodilo brez hujše kritike. Za zgradbo te nove koče pa je že nabranih 9950 Din. Novi odsek tvorijo gg.: Badjura, Roglič, Rotter, dr. Senjor ln Škorjanc. Veliko zanimanje za kočo je kazal zlasti odsek amater-fotografov, ki je priporočal zgradbo koče na zapadnem delu Pohorja pod Veliko Kopo in je v to svrho tudi sam nabral 672 Din.

Marljivejši je bil markacijski odsek, ki je na nov način, z belimi pikami na rdečem polju markiral dohod k mariborski koči od Hoč in iz Maribora čez Bolfenk in po južni poti. Premarkirali so tudi dohode h koči na Klopnem vrhu iz Pale in postavili 12 kažipotnih tablic. Za to leto so izvoljeni v markacijski odsek gg.: Škorjanc, Novak, Lovrenčič, Maier, Baloh, Pire, Štempihar, Kravos in Černotič.

Tudi slučajnosti so bile precej živahne in stvarne. Franjo Majer je grajal, da naši planinci zanemarjajo Kozjak, ter ga s tem popolnoma prepuščajo Nemcem, ki ga pridno obiskujejo iz Maribora in iz Avstrije, kar je zelo v kvar nacijonalni ideji ob meji. Ivan Roglič je propagiral povzdigo ženskega športa, v čemur nas tudi Nemci nadkriljujejo.
Franjo Pirc pa je želel več brige za neposredno okolico mesta, ki se naj tudi markira posebno Meljski hrib, da ga bodo Mariborčani našli. Nadalje pogreša orijentacijsko tablo v mestu z navedbo važnejših izletnih točk. Načelnik pravilno ugotavlja, da je to naloga olepševalnega društva, kateremu je priključen tudi odsek za tujski promet. Tudi nemir v kočah so primerno kritizirali in ugotovili, da se pritožujejo zoper nemir običajno ravno najhujši razgrajači sami. Upajo pa, da bodo polagoma, z napredkom kulture mogli vzdržati tudi hišni red zlasti nočni mir po planinskih kočah.
Lepega planinskega zborovanja se je udeležil tudi zastopnik Zveze za tujski promet g. Badjura in podnačelnik SPD. g. Pišek, načelnik odseka amater-fotografov g. Gajšek in skoro celi odbor Češkega kluba.

Jutro, 29. marec 1924

eXTReMe Tracker