Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Občni zbor turistovskega kluba Skala

20.03.1924

dLib.si

četrtek, 20. marec 1924, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1156

Jutro (1924): Prošli teden je imel T. K. Skala ob povoljni udeležbi članstva svoj letošnji občni zbor.

Udeležili so se ga tudi dr. Tominšek kot zastopnik SPD, referent za tujski promet g. Badjura ter g. Sila kot zastopnik JZSS. Predsednik prof. Ravnik se je v svojem govoru spomnil umrlega člana in odbornika Stanka Trnkoczyla ter nato orisal smernice bodočega klubovega delovanja. Poudarjal je, da T. K. Skala ne pomenja nikakor cepljenja sil, osredotočenih pri Slov. plan. društvu, temveč ima s tem društvom paralelno nalogo: vzgajati turiste ter razširjati in poglabljati idejo alpinizma osobito med mladino.

Tajniško poročilo je podal g. Tominc. Na Jesenicah se je ustanovila podružnica kluba, ki zelo uspešno deluje, kar je tembolj pomembno, ker so njeni členi večinoma manuelni delavci. Blagajniško poročilo je podal g. Košca.

O delovanju na polju smuškega športa in zimsko turistike je poročal g. Kveder. Omenja smuške tekme na Rožniku (9 km), Orlovcu (klubska 32 km), Planici (15 km), Rakeku (18 km) in Pleševici (18 km), pri katerih je skupno nastopilo 56 članov, 20 članic in 6 naraščajnikov. Nadalje poroča o važnejših zimskih turah, ki so jih priredile posamezne skupine v tej sezoni; omenja sankaški tekmi na Jesenicah in v Bohinju, pri katerih so vsa prva mesta zavzeli člani jeseniške podružnice.

Iz poročila g. Rožmana načelnika tehničnega odseka, je razvidno tehnično delo kluba. Mnogo potov, katerih stare markacije so že pobledele, se je na novo markiralo. Tudi foto-amaterski odsek je bil prav živahen. Poročilo o njem je podal g. Pinter. Odsek izvršuje tudi planinske razglednice, katere so na razpolago v klubovem lokalu.

G. dr. Mauri oriše pomen kontrolnih pol. Sklene se, da imajo vsi zakasneli izpolnjene vrniti do 30. marca. V bodoče se bodo morale vsako leto oddajati najkasneje do 1. novembra. Oni, ki v določenem roku ne vrnejo izpolnjenih kontrolnih pol, se ne morejo smatrati za redne člane, temveč postanejo avtomatično podporni.
Na predlog g. Sile je občni zbor izvolil predsednika prof. Ravnika z ozirom na njegove velike zasluge za klub, soglasno za častnega člana.

Na predlog g. Sturma je bil novi odbor izvoljen soglasno. Predseduje mu zopet prof. Janko Ravnik. Na predlog g. Badjure se skliče v kratkem sestanek vseh smučarjev kluba, na katerem se bodo določile smernice za bodoče delovanje. Nato je bil občni zbor zaključen.

Jutro, 20. marec 1924

eXTReMe Tracker