Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Denarja le za 16 granat

 08.03.1984 


 Vir: arhiv planID, priredil: Genadij Štupar

četrtek, 8. marec 1984, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1615

Teleks (1984) - Mirko Kunšič: »Prvo granato izstrelite na 'polico' pod vrh Begunjske vrtače (1997 m),« sta naročila ...

... merilcu netrzajnega topa načelnik GRS Tržič Anton Kralj in komandant TO Tržič Ivko Bergant. Starešina TO Radovljica, kapetan Darko Korošec, je pogledal skozi merilno napravo in ustje topa usmeril v tisoč metrov oddaljeni cilj. Niti s prvo niti s peto granato, ki so jih tisto popoldne izstrelili z Zelenice na 'polico', Skakalnico in Šentanski plaz, niso sprožili pričakovanih velikih plazov z Begunjščice. Veter je, kot kaže, že med sneženjem zapihal snežne gmote v žlebovih in skalah. Zaenkrat je smuka na Zelenici varna, toda ob prvi odjugi bo najbrž treba ponovno izvleči top in s preostalimi 8 (osmimi) grana-tami pomesti plazove v dolino.

 Z Begunjščice prožijo že vrsto let plazove na zeleniška smučišča. Takrat, ko so se občinski možje v Tržiču odločali za to visokogorsko smučišče, niso imeli časa, da bi povprašali strokovnjake ali gorske reševalce o nevarnosti plazov na tem smučišču. Najprej so jih umetno prožili gorski reševalci, kasneje pa pripadniki TO. Kompas ima s pokrajinskim štabom TO Gorenjske pogodbo o odstreljevanju plazov. Za letošnjo zimo so lahko kupili le 16 dragih granat.
Zahtevno in naporno je umetno proženje plazov. Pred dnevi so pripadniki TO Radovljica, skupaj z delavci Kompasa v globokem snegu potegnili do izstreliščnega mesta top. Skidati je bilo treba veliko snega. Čakati so morali več ur, da se je megla z Begunjščice razvlekla in šele nato so lahko začeli z natančnim odstreljevanjem plazov.

 

Kompas, kot gospodar žičnic na Zelenici mora po vsakem večjem sneženju obvestiti občinsko komisijo za varnost pred snežnimi plazovi. Skupaj se potem dogovorijo, kdaj lahko odstranijo table o nevarnosti plazov. Da so plazovi res nevarni, pove podatek, da je po vojni v alpskih državah pod plazovi umrlo več kot dva tisoč ljudi ...

Mirko Kunšič
Foto: Dragan Arrigler

eXTReMe Tracker