Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

SLOVENCI V HIMALAJI

29.01.2014
Spletna trgovina: ...


 _fcksavedurl=
G-L
, 02.02.04: Slovenci v Himalaji
Brošura ob 40-letnici Komisije za odprave v tuja gorstva
... zbral Tone Škarja, sodelovala sta Tomaž Jamnik in Franci Savenc ...
COBISS.SI-ID 128247552  

Izrez iz tabele za Everest
 

G-L, 09.02.04: Slovenci v Himalaji
Peter Podgornik: Opazil sem, da je kar nekaj podatkov ...

G-L, 11.06.12: Komisija za alpinizem
11.06.12 je bila uradno predstavljeno nova spletna stran KA.pzs.si
... bomo redno objavljali vse ... poročila z odprav in ...
Uredili in zbrali smo in še bomo (ter seveda sproti dopolnjevali) celoten arhiv odprav ...


Spletna knjižica SvH je bila že dal časa napovedovana na (Amebisovem spletnem mestu) www.termania.net (Slovarji v pripravi: Slovenci v Himalaji)

sreda, 29. januar 2014, ob 05:30, Franci Savenc, ogledov: 2081

SLOVENIANS IN THE HIMALAYAS OD/FROM 1954 DO/TO 2013
29.01.: Predstavitev PZS ima tudi že povezavo na spletno knjižico ▼

Celotna knjižica je končno dosegljiva vsem tudi na spletu: ||


SLOVENCI V HIMALAJI OD 1954 DO 2013
SLOVENIANS IN THE HIMALAYAS FROM 1954 TO 2013

Zbrala / Compiled by:
Tone Škarja ([email protected]) iz arhiva Komisije za odprave v tuja gorstva /
from archive of Commission for Foreign Mountains
Matjaž Šerkezi ([email protected]), strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije /
Legal Assistant of Alpine Association of Slovenia

Fotografije / Photos:
Osebni arhivToneta Škarje / Personal archive of Tone Škarja
Fotografija na naslovnici / Photo on front cover:
Plaz s Kumbakarne / Avalanche from Kumbakharna
Fotografija na zadnji platnici / Photo on back cover:
Domačinka / A local girl
Jaki v bazi pod Čo Ojem / Yaks in B.C. of Cho Oyu
Oblikovanje / Design:
MEDIA CENTER, Marko Gorjup s.p.
Založila in izdala / Published and issued:
Planinska zveza Slovenije, december 2013

Podatki so zbrani iz poročil KA in KOTG PZS. Morebitne pripombe sporočite na [email protected]

Oznake: BIB, VTG
eXTReMe Tracker