Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Kamniške ali Savinjske Alpe - Rzenik (1833 m)

 


Za G-L priredil: Genadij Štupar

sreda, 10. oktober 1979, ob 20:45, Boris Štupar, ogledov: 2179

AR 1/1979 - France Malešič: Pregled smeri v severozahodni in severni steni

1 - Konjska grapa med Konjem in Rzenikom (ocena II/I), prvi plezali
lovci po letu 1900, prva zimska ponovitev 1936 Janez Presl

2 - Smer Benkovič-Kemperle-Presl (ocena IV/III), prvi plezali 31. 10. 1937 Bine Benkovič, Pavle Kemperle, Janez Presl, prva ponovitev 1950 Janez Bergant, Dolfe Čebulj, 1. mešana ponovitev 1952 Anica Bregar, Dolfe Čebulj, 1. zimske ponovitve še ni

3 - Smer Benkovič-Kemperle (V/IV+, A1), prva plezala 18.-19. 5. 1939 Bine Benkovič, Pavle Kemperle, prva ponovitev Igor Levstek, Vid Vavken, 1. zimske ponovitve še ni

4 - Centralna (Kamniška) smer v severozahodni steni (V, A1 ), prvi plezali 15.-16. 9. 1951 Lojze Čebular, Dolfe Čebulj, Albert Štupar, prva ponovitev 1954/55 (?!) Jožko Frangež, Dušan Robič, prva zimska ponovitev 11.-12. 3. 1978 Zoran Bešlin, Janez Marinčič, prva mešana pon. 23. 6. 1979 Janko Plevel, Violeta Potočar; kombinacija Centralne in smeri Benkovič-Kemperle 28. 6. 1973 France Malešič, Jože Močnik, Jane Volkar

5 - Velika zajeda (Rjavi pas) 1. 8. 1979 Franček Knez, Smiljan Smodiš (Glej opis na naslednji strani ter sliko in skico na zadnji !) ponovitve še ni

6 - Centralni steber v severni steni (VI/V, A1), prva plezala 2.-3. 9. 1956 Marko Dular, Ljubo Juvan, prva ponovitev 1958 Metod Humar, Tone Škarja, prva zimska ponovitev Boris Erjavec, Milan Rebula 23.-26. 12. 1972, 1. mešana pon. 22. 6. 1979 Janko Plevel, Violeta Potočar

7 - Prečenje severne stene (ocena: spodnji del V, IV+, prečenje III),
prva plezala 1952 Dolfe Čebulj, Miha Habjan, ponovitve še ni

8 - Modec-Režkova smer (V/IV+, A1 ), 27. 6. 1933 Vinko Modec, Boris
Rezek, 1. ponovitev 1950 Igor Levstek, Vid Vavken, 1. zimska ponovitev 27.-30. 12. 1976 Zoran Bešlin, Janez Marinčič, prva znana mešana ponovitev 2. 6. 1979 Janez Benkovič, Violeta Potočar (Ali je bila že kakšna mešana ponovitev pred to?)

8 a - Vstopno varianta Modec-Režkove smeri (V, A1), prva plezala. 22. 9. 1975 Špela Bizjan, Dolfe Čebulj, ponovitve še ni

9 - Jakova smer (V/IV, A1), spodnji del (na fotografiji je napačno vrisana in poteka bolj levo!) prvi plezali 4. 9. 1971 Berto Ribič, Tone Trobevšek, Janez Uršič, prva ponovitev 1975 Slavko Frantar, Miro Šušteršič, zgornji del prva plezala 27. 8. 1978 Dušan Kregar, Dušan Podbevšek, prva ponovitev celotne smeri 3. 6. 1979 Janez Benkovič, Violeta Potočar, prve zimske ponovitve še ni

Po neutemeljenih očitkih Kemperlu, naj bi bili njegovi smeri nepomembni, so kamniški plezalci poskušali speljati smer v tako imenovanem Rjavem pasu med severozahodno in severno steno Rzenika. Tako so 1951 Čebular, Čebulj in Štupar po Kemperlovih načrtih preplezali Centralno smer, ki v zadnji tretjini poteka po veliki zajedi v sredini stene. Pri nadaljnjih poskusih sta Čebulj in Habjan preplezala slabo polovico kasnejše Dularjeve smeri, pod streho pa sta obrnila v desno in prečila severno steno. Centralni steber sta nato 1956 dokončala Dular in Juvan. V Rjavem pasu sta nato poskušala Humar in Škarja, za njima pa še več navez. Predzadnja, naveza Benkovič-Plevel se je morala 10. 6. 1979 zaradi dežja po polovici smeri umakniti v Dularjevo. 1. 8. 1979 je bila uspešna celjska naveza.

France Malešič


VELIKA ZAJEDA (RJAVI PAS)

Prva plezala: Franček Knez in Smiljan Smodiš 1. 8. 1979

Ocena in višina smeri: V/IV, A1/A0, 450 m

Čas prvih plezalcev: 7 ur in pol

Splošni potek smeri: poteka po velikem kotu med Centralno (Kamniško) smerjo v severozahodni in Centralnim stebrom v severni steni. Glej fotografijo na zadnji strani!

Osnovne značilnosti smeri: smer je izpostavljena, srednje krušljiva in terja od plezalca vseskozi previdnost. Težave so večji del enakomerno porazdeljene, le nekaj mest je za stopnjo težjih. Od številnih poskusov je v zajedi A1 kar malo preveč klinov.

Dostop: Po markirani poti iz Kamniške Bistrice proti Korošici 45 minut do grape in nato desno po njej pod steno. Skupaj 1 uro in pol.

Opis (Glej skico na zadnji strani!): Vstop je v vpadnici rumenih pragov levo od zasigane zajede. Po razčlenjenem svetu na vrh stebrička. Z njega prečnica v desno 40 metrov v dno grape. Iz grape navzgor raztežaj do zajede (raztežaj po smeri Dular-Juvan). Po zajedi (A1) na stojišče, od tod preko plošče desno in čez previs v zajedo in po njej do poči. Po poči na polico. Po polici desno, malo navzdol do poči. Po njej do konca. Od tod 2 metra navzgor in prečnica levo na raz in okoli njega v zajedo. Po zajedi v velik kot. Iz kota levo po poklini do rumene previsne plošče (desno zajeda z veliko streho). Pod ploščo levo po gredi na raz, 2 metra po njem in zatem desno do poči. Po poči navzgor in do varovališča v Centralni (Kamniški) smeri. S stojišča do rdečega stolpa, a njim prečnica desno 40 metrov na raz. Od tod okoli stebra v grapo. Iz nje po lahkem svetu do roba in levo na vrh.

Sestop: Z vrha na levo po robu stene do škrbine med Konjem in Rzenikom in navzdol do markirane poti. Po njej preko Konja in doline Kamniške Bele (1.45 ure), ali pa desno preko Dola v Kamniško Bistrico (2 uri).

Franček Knez
Alpinistični razgledi, št,1., oktober 1979

Oznake: ALP
eXTReMe Tracker